Nyheter

BEST 2017 dokumentasjon

BEST-konferansen 2017 ble avviklet torsdag 16. februar. Her finner du presentasjonene.

Grønt byggskifte

En konferanse som gir kunnskap om strategiske og operative verktøy tilknyttet innovative offentlige anskaffelser innenfor byggsektoren.

Internasjonal profilering

22 kommuner og to fylkeskommuner i Osloregionen har til nå sluttet seg til samarbeidet i Oslo Brand Alliance(OBA).

Kortversjonen av ATP-strategien

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016 foreligger nå også i en kortversjon.

Facebook

Twitter

Møter

Dato: 14.02.2017

Tid: 14.00 - 16.00

Sted: Oslo rådhus - møterom B, 2. etasje, vestre tårn.

Politisk ad hoc gruppe

Politisk ad hoc gruppe avholder møte i Oslo rådhus tirsdag 14. februar.

Dato: 16.02.2017

Tid: 09.00 - 15.00

BEST-konferansen 2017

BEST-konferansen 2017 finner sted i Næringslivets Hus, Oslo. Hovedtemaene for konferansen vil være bærekraftig regional utvikling.

Dato: 07.03.2017

Tid: 12.15 - 15.30

Sted: Oslo rådhus - møterom B, 2. etasje, vestre tårn.

Administrativ koordineringsgruppe

Administrativ koordineringsgruppe avholder møte tirsdag 7. mars kl. 12.15 i Oslo rådhus.

Dato: 21.03.2017

Tid: 14.15 - 16.00

Styremøte

Styremøte i Osloregionen avholdes tirsdag 21. mars i Oslo rådhus fra kl. 14.15