Nyheter

Befolkningsvekst

2 204 783 innbyggere i Osloregionen ved årsskiftet.

BEST 2017 dokumentasjon

BEST-konferansen 2017 ble avviklet torsdag 16. februar. Her finner du presentasjonene.

Grønt byggskifte

En konferanse som gir kunnskap om strategiske og operative verktøy tilknyttet innovative offentlige anskaffelser innenfor byggsektoren.

Internasjonal profilering

22 kommuner og to fylkeskommuner i Osloregionen har til nå sluttet seg til samarbeidet i Oslo Brand Alliance(OBA).

Facebook

Twitter

Møter

Dato: 04.04.2017

Tid: 12.15 - 15.30

Sted: Oslo rådhus - møterom B, 2. etasje, vestre tårn.

Administrativ koordineringsgruppe

Administrativ koordineringsgruppe avholder møte tirsdag 4. april kl. 12.15 i Oslo rådhus.

Dato: 18.04.2017

Tid: 14.00 - 16.00

Sted: Oslo rådhus - møterom B, 2. etasje, vestre tårn.

Politisk ad hoc gruppe

Politisk ad hoc gruppe avholder møte i Oslo rådhus tirsdag 18. april.

Dato: 26.04.2017

Styremøte

Styremøte i Osloregionen avholdes onsdag 26. april – tid og sted ikke fastlagt.

Dato: 16.05.2017

Tid: 12.15 - 15.30

Sted: Oslo rådhus - møterom B, 2. etasje, vestre tårn.

Administrativ koordineringsgruppe

Administrativ koordineringsgruppe avholder møte tirsdag 16. mai kl. 12.15 i Oslo rådhus.