Nyheter

Regionalt dialogmøte om BYFORSK

Nesten 50 personer var samlet da Osloregionen og Østlandssamarbeidet arrangerte dialogmøte 27. juni om det nye forskningsprogrammet BYFORSK.

Råds- og styremøte

Osloregionen avholdt råds- og styremøte på Lillestrøm 31. mai.

Facebook

Twitter

Møter

Dato: 22.11.2016

Tid: 12.15 - 15.30

Sted: Oslo rådhus - møterom B, 2. etasje, vestre tårn.

Administrativ koordineringsgruppe

Administrativ koordineringsgruppe avholdt møte onsdag 22. november kl. 12.15 i Oslo rådhus.

Dato: 06.12.2016

Tid: 14.15

Sted: Oslo rådhus

Styremøte

Styremøte i Osloregionen avholdes tirsdag 6. desember i Oslo rådhus fra kl. 14.15.

Dato: 16.02.2017

Tid: 09.00 - 15.00

BEST-konferansen 2017

BEST-konferansen 2017 finner sted i Næringslivets Hus, Oslo. Hovedtemaene for konferansen vil være bærekraftig regional utvikling.