Nyheter

Grønt byggskifte

Bygg står for en tredel av alle klimagassutslipp.

Internasjonal profilering

22 kommuner og to fylkeskommuner i Osloregionen har til nå sluttet seg til samarbeidet i Oslo Brand Alliance(OBA).

Kortversjonen av ATP-strategien

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016 foreligger nå også i en kortversjon.

Facebook

Twitter

Møter

Dato: 14.02.2017

Tid: 14.00 - 16.00

Sted: Oslo rådhus - møterom B, 2. etasje, vestre tårn.

Politisk ad hoc gruppe

Politisk ad hoc gruppe avholder møte i Oslo rådhus tirsdag 14. februar.

Dato: 16.02.2017

Tid: 09.00 - 15.00

BEST-konferansen 2017

BEST-konferansen 2017 finner sted i Næringslivets Hus, Oslo. Hovedtemaene for konferansen vil være bærekraftig regional utvikling.

Dato: 07.03.2017

Tid: 12.15 - 15.30

Sted: Oslo rådhus - møterom B, 2. etasje, vestre tårn.

Administrativ koordineringsgruppe

Administrativ koordineringsgruppe avholder møte tirsdag 7. mars kl. 12.15 i Oslo rådhus.

Dato: 21.03.2017

Tid: 14.15 - 16.00

Styremøte

Styremøte i Osloregionen avholdes tirsdag 21. mars i Oslo rådhus fra kl. 14.15