Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Areal, transport, mobilitet og logistikk

Areal- og transportutvikling er et sentralt innsatsområde for Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (PDF), vedtatt av styret i mai 2016, har som utgangspunkt at en flerkjernet utvikling kan styrke regionens internasjonale konkurransekraft, og samtidig være en nødvendig del av den kursendringen som må til for å nå nasjonale og regionale klimamål.

Prosjekter

Nyheter

Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen

Veileder for etablering av energistasjoner for tungtransport

Kontaktperson

Eivin Winsvold

Spesialrådgiver

Areal og transport

+47 97112689

Send meg en e-post