Team Oslo er et samarbeid for å sammen styrke merkevaren Oslo, og nettverket ledes av Oslo Business Region, Visit Oslo og Osloregionen IPR.

9 juni 2022 signerte Visit Oslo AS, Oslo Business Region AS og Osloregionen IPR en avtale om samarbeid om et nettverk som heter Team Oslo. Formålet med avtalen er å samarbeide om etablere samarbeid for å styrke merkevaren Oslo sin attraktivitet når det gjelder besøkende, investorer, næringsliv, startups, talent, og som partner i internasjonale prosjekter.

Samarbeidet og koordineringen mellom organisasjonene skal bidra til synergi og effektiv ressursbruk som styrker effekten av arbeidet med å fremme merkevaren Oslo.

Samarbeidet er basert på den felles Oslo Region Brand Management Strategy for Osloregionen, lansert i 2015, og re-formatert til Branding Oslo i 2021.

Våre mål:

  • Tiltrekke besøkende, investorer, bedrifter, startups, talenter og fastboende som bidrar til en velstående og bærekraftig Osloregion
  • Styrke merkevaren Oslo internasjonalt
  • Gjøre Oslos kjerneverdier (banebrytende, berikende og ekte) og kvaliteter kjent
  • Legge til rette for koblinger mellom interessenter i Oslo for å koordinere arbeid og innsats for å nå viktige målgrupper

Nytt nettverk for å styrke vårt internasjonale arbeid

De tre organisasjonene skal lage samarbeidsprosjekter og vil invitere andre organisasjoner til å bli med. I 2022 inkluderer samarbeidet Oslo: State of the City-rapporten – som måler Oslo fra utsiden og ble publisert samme dag som avtalen ble signert.

I 2023-25 ser vi på å støtte opp om Nor-Shipping konferansen for å sikre bedre tilrettelegging for merkevaren Oslo, og bedre påkobling av Oslos næringsliv.

Interessert i å bli med, til felles promotering av Oslo og regionen, internasjonalt?

Ta kontakt med oss, og du kan få invitasjoner til arrangementer og møteplasser hvor vi diskuterer dette.

 

Vi har større Team Oslo møter på høsten og våren, og ellers mindre arbeidsgrupper ved anledning.