Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Representantskap og medlemmer

Representantskapet er Osloregionen IPR sitt høyeste organ, hvor medlemmene kan delta.

Osloregionen IPR består av 65 kommuner inkludert Oslo kommune.

Representantskapet

Representantskapet fastlegger strategier for samarbeidet i Osloregionen og fastsetter årlig kontingent.

Medlemmene utøver sin rett til medbestemmelse ved tale-, forslags- og stemmerett i representantskapet. Hvert medlem deltar med én stemme.

Representantskapsmøte holdes ordinært to ganger hvert kalenderår; et møte i slutten av vår halvåret og et budsjettmøte i november/desember. Representantskapet kan sammenkalles ekstraordinært når styret har fattet beslutning om dette, eller når et forslag om slik innkalling støttes av minst 1/3 av medlemmene. Representantskaps møter holdes for åpne dører.

 

Våre medlemmer

Medlemmene har gjennom vedtak blitt med i Osloregionen.
Under er listen over våre 65 medlemmer.