Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Strategier, handlingsprogram og samarbeidsavtale

Oversikt over strategier, handlingsprogram og samarbeidsavtale i Osloregionen.

Handlingsprogram

Osloregionen IPR arbeider etter årlige handlingsprogram, som er basert på fireårige strategi for perioden.

 

Viktige strategier for Osloregionen IPR

Strategiske føringer for Osloregionen 2021-2024 er det gjeldende overordnete strategiske dokumentet for Osloregionen.

I tillegg har det blitt utarbeidet ulike strategier over tid som også legger føringer for arbeidet til Osloregionen, se nedenfor.

Samarbeidsavtale for Osloregionen IPR

Alle medlemmer i Osloregionen IPR har vedtatt å slutte seg til samarbeidsavtalen, regulert av  kommuneloven kapittel 18.

Gjeldene strategiske føringer og handlingsprogram

Andre relevante og viktige strategier for Osloregionen IPR

Samarbeidsavtale Osloregionen interkommunalt politisk råd (vedtatt 23.6.2020)