Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Osloregionen besøkte Stortinget – krever seks endringer i NTP

 

Budskapet var klart da Osloregionen, anført av styreleder og byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg, møtte Oslobenken på Stortinget 13. mai: Osloregionen må få en høyere andel av investeringene i NTP 2025-36. Derfor må det gjøres seks endringer når stortingsmeldingen om NTP behandles på Stortinget i juni.

Besøket på Stortinget var det første av en rekke benkemøter som Osloregionen IPR avholder i ukene fram mot vedtak av Nasjonal transportplan tidlig i juni. Allerede dagen etter, tirsdag 14. mai, la Osloregionens styremedlem og ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele, fram vårt syn på NTP for Vestfoldbenken. Østfoldbenken og Innlandsbenkene står for tur senere i måneden.

Osloregionens viktigste forslag til endringer i NTP er som følger:

  1. Osloregionen må få en høyere andel av investeringene i NTP
  2. Klimamålene må ligge til grunn for NTP
  3. Jernbanen må prioriteres høyere – Ringeriksbanen må med
  4. Forsterket satsning på byområdene – også de små og mellomstore
  5. Grønn godstransport: Mer godstransport må overføres til bane og sjø
  6. Trafikksikkerhet, fylkesvei og allerede igangsatte veiprosjekter må prioriteres

Les vår ensiders NTP-brief (april 2024) med forslag til endringer i NTP.

 

Osloregionen besøkte Stortinget
Osloregionen besøkte Stortinget 13. mai. Fra venstre: Byrådssekretær  Roble Wais, Osloregionens direktør Målfrid Baik, Byrådsleder i Oslo og styreleder i Osloregionen Eirik Lae Solberg og fagsjef Bjarne Haslund.
Osloregionen v/ styremedlem Alf Johan Svele og direktør Målfrid Baik møtte Stortingets Vestfoldbenk 14. mai.