Hopp til innhold

Politiske uttalelser

2020

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR NTP 2022-2033, 1.7.2020
Behandlet i styremøte Osloregionen 23.6. 2020

OSLOREGIONENS INNSPILL PRIORITERTE LØSNINGER NTP 2022-2033, 14.5.2020
Behandlet i styremøte Osloregionen 29.04.2020

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR KLIMAKUR 2030, 30.4.2020
Behandlet i styremøte Osloregionen 29.04.2020

2019

UTTALELSE TIL RAPPORT TEKNOLOGI FOR BÆREKRAFTIG BEVEGELSESFRIHET OG MOBILITET, 30.9.2019
Behandlet i styremøte Osloregionen 17.09.2019

UTTALELSE OM HOVEDUTFORDRINGER PÅ TRANSPORTOMRÅDET IFM NTP 2022-2033, 11.4.2019
Behandlet i Samarbeidsrådet i Osloregionen 11.04.2019