Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Politiske uttalelser

Her er Osloregionens politiske uttalelser, vedtatt av styret eller representantskapet.

2024

Høringsnotat til Stortingsmelding 14 (2023-2024) NTP 2025-2036 ifm høring i Stortinget 11.-12. april

Behandlet (per e-post) i interessepolitisk utvalg, 8. april 2024

Vedtatt uttalelse til Klimautvalgets utredning NOU 2023:25, 16.02.24

Vedtatt i styremøte 16. februar 2024

2023

Høringssvar til transportvirksomhetenes utredninger til NTP 2025-2036
Vedtatt i styremøte 23. juni 2023

Uttalelse om behov for statlig støtte til rensning av Oslofjorden
Vedtatt i styremøte 23. juni 2023

Næringspolitisk posisjonsnotat
Vedtatt i styremøte 23. juni 2023

Høringssvar til NOU 2023:3 Mer av alt raskere (PDF) Energikommisjonens utredning
Vedtatt i interessepolitisk utvalg 26. april 2023

Høringssvar til NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon (PDF)
Vedtatt i styremøte 14. april 2023

En regelstyrt incentivordning for film- og tv-serie produksjoner må prioriteres (PDF)
Behandlet i styremøte 14. februar 2023.

2022

Statsbudsjettet 2023 – Osloregionens høringsnotat til transport- og kommunikasjonskomiteen (PDF).
Behandlet i interessepolitisk utvalg oktober 2022

Statsbudsjettet 2023 – Osloregionens høringsnotat til energi- og miljøkomiteen (PDF).
Behandlet i interessepolitisk utvalg oktober 2022

Innspill fra Osloregionen IPR til Klimautvalget 2050 – delrapport juni 2022 (PDF).
Behandlet i styremøte 23. september 2022

Osloregionens høringssvar til NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet (PDF)
Behandlet i styremøte 23. september 2022

Uttalelse fra styret i Osloregionen IPR om jernbanesatsing på Østlandet (PDF).
Behandlet i styremøte 24. juni 2022

Høringsuttalelse Ladestrategi (PDF).
Behandlet i interessepolitisk utvalg 29.04.2022

Osloregionens innspill til EU-kommisjonen om TEN-T og EUs mobilitetspakke (PDF).
Behandlet i interessepolitisk utvalg 1.4.2022

Næringslivet trenger fortsatt støtte (PDF).
Behandlet i styremøte 11.2.2022

Uttalelse om Oslofjordrådet og støtteerklæring til innspill fra Ordførere for Oslofjorden om Statsbudsjettet 2023 (PDF).
Behandlet i styremøte 11.2.2022

Fastlegeordningen er i krise (PDF).
Behandlet i styremøte 11.2.2022

2021

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, M.M., 03.12.2021 (PDF).
Behandlet i styremøte 3.12.2021

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR KVU Hovedbanen Nord 01.06.2021 (PDF).
Behandlet i styremøte 18.6.2021

OSLOREGIONENS HØRINGSNOTAT STORTINGSMELDING OM NTP 2022-2033 (PDF).
Behandlet i styremøte Osloregionen 9.4.2021

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR KVU Kongsvingerbanen 7.2.2021 (PDF).
Behandlet i styremøte Osloregionen 5.2.2021

Høringsnotat Osloregionens innspill til Klimaplan 2021 2030 28.01.2021 (PDF).
Behandlet i interessepolitisk utvalg, januar 2021

2020

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR KVU Terminalstruktur Oslofjordområdet, 15.9.2020 (PDF).
Behandlet i styremøte Osloregionen 11.9.2020

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR NTP 2022-2033, 1.7.2020 (PDF).
Behandlet i styremøte Osloregionen 23.6.2020

OSLOREGIONENS INNSPILL PRIORITERTE LØSNINGER NTP 2022-2033, 14.5.2020 (PDF).
Behandlet i styremøte Osloregionen 29.04.2020

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR KLIMAKUR 2030, 30.4.2020 (PDF).
Behandlet i styremøte Osloregionen 29.04.2020

2019

UTTALELSE TIL RAPPORT TEKNOLOGI FOR BÆREKRAFTIG BEVEGELSESFRIHET OG MOBILITET, 30.9.2019 (PDF).
Behandlet i styremøte Osloregionen 17.09.2019

UTTALELSE OM HOVEDUTFORDRINGER PÅ TRANSPORTOMRÅDET IFM NTP 2022-2033, 11.4.2019 (PDF).
Behandlet i Samarbeidsrådet i Osloregionen 11.04.2019