Hopp til innhold

Politiske uttalelser

2021

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, M.M., 03.12.2021

Behandlet i styremøte 3.12.2021

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR KVU Hovedbanen Nord 01.06.2021

Behandlet i styremøte 18.6.2021

OSLOREGIONENS HØRINGSNOTAT STORTINGSMELDING OM NTP 2022-2033

Behandlet i styremøte Osloregionen 9.4.2021

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR KVU Kongsvingerbanen 7.2.2021

Behandlet i styremøte Osloregionen 5.2.2021

Høringsnotat Osloregionens innspill til Klimaplan 2021 2030 28.01.2021

Behandlet i interessepolitisk utvalg, januar 2021

2020

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR KVU Terminalstruktur Oslofjordområdet, 15.9.2020
Behandlet i styremøte Osloregionen 11.9.2020

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR NTP 2022-2033, 1.7.2020
Behandlet i styremøte Osloregionen 23.6.2020

OSLOREGIONENS INNSPILL PRIORITERTE LØSNINGER NTP 2022-2033, 14.5.2020
Behandlet i styremøte Osloregionen 29.04.2020

OSLOREGIONENS HØRINGSSVAR KLIMAKUR 2030, 30.4.2020
Behandlet i styremøte Osloregionen 29.04.2020

2019

UTTALELSE TIL RAPPORT TEKNOLOGI FOR BÆREKRAFTIG BEVEGELSESFRIHET OG MOBILITET, 30.9.2019
Behandlet i styremøte Osloregionen 17.09.2019

UTTALELSE OM HOVEDUTFORDRINGER PÅ TRANSPORTOMRÅDET IFM NTP 2022-2033, 11.4.2019
Behandlet i Samarbeidsrådet i Osloregionen 11.04.2019