Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Ny veileder for etablering av energistasjoner for tungtransport

 

 

Veilederen er utviklet som en del av prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport, et samarbeidsprosjekt mellom Osloregionen IPR og Østlandssamarbeidet.

Osloregionen ga våren 2023 Norconsult i oppdrag å utvikle veilederen, der målet er raskere saksbehandling i plan- og byggesaker i kommunene. Veilederen vil også ha stor nytteverdi for andre aktører som håndterer og planlegger infrastruktur for tungtransport.

I prosessen med utvikling av veilederen har ekspertise fra ulike interessenter vært involvert. Gjennom en grundig prosess, inkludert workshops med kommuner, fylkeskommuner, transportselskaper, teknologileverandører og offentlige organer som Statens vegvesen, Enova og DSB, har veilederen blitt skreddersydd spesielt for saksbehandlere, men også tiltakshaver som ønsker å bygge energistasjoner. Den vil være en god guide for saksbehandlere i kommunen og de som ønsker å bygge ut energistasjoner. Veilederen gir på en pedagogisk måte informasjon om hva en energistasjon er, oversikt over aktørene og pedagogisk og god veiledning på «veien til vedtak», og til siste nyttige sjekklister.

Veilederen inneholder gode beskrivende illustrasjoner.

 

Det er viktig å understreke at veilederen ikke er et statisk dokument, men en levende ressurs som vil kreve oppdatering og tilpasning i takt med utviklingen av teknologi, regelverk og erfaringer ved bruk av verktøyet. Derfor oppfordres alle interesserte parter til å ta i bruk veilederen og delta aktivt i den videre dialogen og samarbeidet for utvikling av verktøy og kompetanse som bidrar til raskere etablering av infrastruktur for nullutslipp og biogass. Dette vil være et viktig bidrag for å fremme omstilling til grønn næringstransport i hele landet.

Veilederen ble presentert av Tor Mjøs og Eirin Lund fra Norconsult, før Ingelin Noresjø fra Grønt Landtransportprogram og Dag Aanensen fra Drammensregionen, ga sine perspektiver fra henholdsvis transportbransjen og kommunene.

Tor Mjøs og Eirin Lund fra Norconsult og ordfører i Kongsvinger, Elin Såheim Bjørkli. Foto: Per Dagfinn Wolden

 

Kongsvinger-ordfører og nestleder i Osloregionens styre, Elin Såheim Bjørkli, åpnet seminaret den 18. mars, der veilederen ble lansert. «Jeg tror den vil være et nyttig verktøy og bidra til økt kompetanse for saksbehandlere i kommunene. Jeg tror også at den vil være viktig for tiltakshavere som raskt kan få forståelse av hva som kreves i søknadsbehandling og bidra til økt kvalitet på planinitiativ eller byggesøknader». Hun la til at veilederen også vil være nyttig for politikere. «Den gir på en kortfattet og oversiktlig måte et overblikk av aktørbilde og forståelse av prosessen for etablering av en energistasjon, noe vi som lokalpolitikere ikke jobber med til daglig», avsluttet Såheim Bjørkli.

Last ned veileder – energistasjoner tungtransport

Karoline Elisabeth Holmstrøm Ulateig

Rådgiver

Kommunikasjon og prosjektleder for Energistasjoner for grønn næringstransport

Tlf +47 412 03 424
Send meg en e-post