Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Energistasjoner for grønn næringstransport

Næringstransporten bør bli grønn!

Ved å legge tilrette for grønn næringstransport med energistasjoner med ladeinfrastruktur og hydrogen, vil næringstransporten bidra til kutt i utslipp.

Høsten 2022 startet Osloregionen og Østlandssamarbeidet opp et fellesprosjekt om koordinering og planlegging av lokasjoner for energistasjoner på Østlandet, prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport.

34 % av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall). Skal Norge nå klimamål er omstilling til grønn næringstransport avgjørende. Prosjektet har identifisert mangel på tilgjengelig infrastruktur og areal, i tillegg til tidskrevende saksbehandling av søknader om etablering av energistasjoner som en barriere for dette. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp.

Aktiviteter

Kontaktperson

Karoline Elisabeth Holmstrøm Ulateig

Rådgiver

Hovedarbeidsområde:
Kommunikasjon og prosjektleder for Energistasjoner for grønn næringstransport

Tlf +47 412 03 424
Send meg en e-post