Hvert enkelt sted i Osloregionen kan ikke bygge opp en merkevare internasjonalt. Etter modell fra blant annet Amsterdam og København, bruker vi merkevaren Oslo i internasjonal profileringssammenheng.

Merkevaren Oslo

Når vi sier Oslo i internasjonal profileringssammenheng, mener vi hele Osloregionen. Det er irrelevant for en investor fra USA om vi snakker om et sted en time utenfor Oslo eller i Oslo sentrum, våre distanse er korte og vi står sterkere samlet.

Med felles innsats for internasjonal profilering av Osloregionen, kan vi sette regionen på kartet knyttet til ulike bransjer, vi kan få riktig arbeidskraft, turister, og investorer.

Derfor utarbeidet Osloregionen, Oslo Business Region og Visit Oslo i 2015 en merkevarestrategi, som baserer seg på «no slogan, no logo», men heller har tre kjerneverdier som vi mener representerer Oslo og regionen.

Senere har den blitt oppdatert, og finnes i et mer lesbart format på www.brandingOslo.no.

Oslos merkevare verdier er «Ekte, banebrytende og berikende».

Hvordan ligger vi ann da?

Oslo 28.06.2017
Vippa
foto Kristin Svorte

Både Oslo og Osloregionen er fortsatt ganske så ukjent i verdenssammenheng, men det går definitivt riktig vei, viser rapporten Oslo: State of the City, siste versjon kom i 2022. Rapporten er måleverktøyet vi bruker for å se hvordan merkevaren Oslo gjør det og hvordan vi oppfattes internasjonalt på områdene: innovasjon, næringsliv, livskvalitet, sikkerhet, styresett, gjestfrihet, kompetanse og kunnskap, sosial stabilitet, fritid, kunst og kultur, og hvor attraktive vi er.

Osloregionens kjennskap og omdømme ute i verden har bedret seg veldig de siste årene. Annet hvert år lanserer Oslo Business Region en rapport som heter «Oslo: State of the City«, hvor rapportene er laget ut fra en sammenstilling av over 400 internasjonalt anerkjente “benchmarks” og analyser av byer, og mer enn 20 000 datakilder. The Business of Cities Group i London/ Prof. Tim Moonen står bak rapporten.

Les rapporten fra 2022 her

Hvordan jobber vi

Profileringsarbeidet gjøres i stor grad gjennom prosjekter, i samarbeid med ulike institusjoner, næringsklynger osv. som allerede eksisterer i Osloregionen. Vi bidrar til å «sette lyskasteren på» disse på ulike måter. I noen tilfeller ønsker vi å øke kjennskapen om at Osloregionen er knyttet til en bransje eller noen verdier. I noen tilfeller, ønsker vi å senke gapet mellom hva verden tror vi har og hva vi faktisk har. Dette gjelder eksempelvis på kulturfeltet, hvor vi har god kvalitet, bredde og innovasjon, men det har vært ganske ukjent.

I noen tilfeller er målgruppen unge studenter eller folk i oppstartsbransjen. De er ofte ute etter å være og bo på et dynamisk, spennende sted med gode tilbud og gode fagmiljøer. Andre ganger retter vi oss mot barnefamilier som har «work-life-balance» høyt prioritert. For å nå denne gruppen har vi i 2020-2021  jobbet med Oslo Business Region om en «Let’s Go, Oslo» kampanje, men vi har også gjennomført konkrete rekrutteringskampanjer for IT utviklere. Se gjerne vår Youtube kanal for videoer.

Hva gjør vi nå?

Vi jobber med å tiltrekke talenter, arbeidskraft og studenter, og vi jobber med å beholde dem. Et av våre viktigste verktøy i dette er nettsiden Oslopolitan som ble lansert januar 2021. Gjennom sosiale medier som Instagram, LinkedIn og Facebook, har vi fokus på å vise frem regionen. I tillegg har vi laget en take-over konto på Instagram som heter Expats of Oslopolitan, hvor internasjonale viser frem sitt liv for andre for å skape oppmerksomhet, nettverk og inspirasjon.

I tillegg har vi et samarbeid med Oslo Business Region og Visit Oslo som heter Team Oslo, les gjerne mer om det her.