Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Samarbeid med Gøteborgsregionen og Greater Copenhagen på transport og mobilitet

Osloregionen har invitert Gøteborgsregionen og Greater Copenhagen til samarbeid om et mulig interreg-prosjekt.

 

Den 21.-22. mars var en delegasjon på 5 personer fra Osloregionen IPR og Jernbanedirektoratet i Gøteborg for å diskutere muligheter for et samarbeidsprosjekt med Gøteborgsregionen og Greater Copenhagen. 

Det ble et konstruktivt arbeidsmøte, der vi diskuterte interesser og grunnlag for en mulig søknad til et interreg-prosjekt, i første omgang et forprosjekt. Et mulig prosjekt vil ta utgangspunkt i transport- og mobilitetsutfordringer i våre storbyregioner, og de nye TEN-T-forordningene og krav som stilles til urbane noder om mobilitetsplan (Sustainable Mobility Plan).

I delegasjonen fra Osloregionen deltok Inger Kammerud fra Ringeriksregionen, André Kraemer Goes fra Mosseregionen, Bente Bukholm fra Jernbanedirektoratet og Eivin Winsvold og Eva Næss Karlsen fra sekretariatet for Osloregionen.  I Gøteborg møtte vi Anna Gustafsson og Ida Boström fra Gøteborgsregionen og Anna Engblom og Bengt Nilsson fra Greater Copenhagen/Region Skåne. Ida Elsing, fra Interreg öKS-sekretariatet ga en presentasjon av programmet og gode råd i søknadsarbeidet.

Deltagerne i møtet var enige om at vi skal jobbe videre for en mulig forprosjekt-søknad. Et forprosjekt vil danne grunnlag for et mulig hovedprosjekt til Interreg öKS-programmet på innsatsområdet Transport og mobilitet.

Foreløpige vurderinger er at forprosjektet vil handle om forutsetninger og muligheter for bærekraftig, klimavennlig, intelligent og effektiv mobilitet i storbyregionene Greater Copenhagen, Gøteborgsregionen og Osloregionen.

 

Eivin Winsvold

Spesialrådgiver

Areal og transport

+47 97112689

Send meg en e-post

Eva Næss Karlsen

Fagsjef

Areal og transport, klima og miljø

Tlf +47 900 63 086
Send meg en e-post