Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Strategiske føringer 2025-2028 ute på høring!

 

I henhold til Samarbeidsavtale for Osloregionen skal representantskapet minst en gang pr. fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet. Strategiene skal vedtas av representantskapet den 29. august 2024.  

Notat – høringsdokument

26. april ga styret i Osloregionen IPR tilslutning til de strategiske føringene for 2025-2028. Dokumentet sendes nå på høring til medlemskommunene fra 29. april – 29.mai.

Høringsdokument – strategiske føringer 2025-2028

Vi ser frem til gode innspill og tilbakemeldinger! Sendes til postmottak@osloregionen.no

Målfrid Baik

Direktør

Leder for sekretariatet

Tlf +47 99 25 94 58
Send meg en e-post