Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Les Osloregionens klima- og naturstatus

 

I Osloregionens årlige Klima- og naturstatus finnes oppdatert utslippsstatistikk for regionen og delregionene, vårt klimabarometer, og ikke minst de gode historiene med eksempler fra Osloregionens medlemmer.

Utvikling i utslipp og omstillingen av transport

Klimagassutslippene har sunket over tid, men det var en liten økning fra 2021 til 2022 ifølge de siste tallene fra Miljødirektoratet, presentert i desember 2023. I Osloregionen har utslippene gått ned med 20 % fra 2009 til 2022, men det siste året viste en økning på 2 %. Analyser viser at Osloregionen sto for 18 % av de nasjonale utslippene i 2022, hvor ca 40 % av disse kom fra veitrafikken og 21 % fra jordbruket.

Elektrifiseringen av bilparken fortsetter, med 81 % av førstegangsregistrerte personbiler som nullutslippskjøretøy i 2023 ifølge Statens Vegvesen. Andelen el-varebiler øker også, med 29 % og 34 % av nye lette og tunge varebiler som nullutslippskjøretøy i 2023. Overgangen fra fossilt drivstoff til nullutslipp og fornybart drivstoff for busser (langdistanse) og lastebiler er fortsatt i en tidlig fase, sammenlignet med personbiler. Men det er positiv utvikling sammenlignet med tidligere år, der 12 % og 7 % av nyregistrerte lastebiler i 2023 var henholdsvis elektriske og biogass-busser.

De gode historiene fra kommunene

Rapporten viser fram et stor bredde av gode historier fra kommunene i Osloregionen, innen ulike tema:

  • Nominerte kommuner til årets lokale tiltak
  • Oslofjorden og vannmiljø
  • Renseanlegg
  • Overvanns- og flomtiltak
  • Utslippskutt i veitrafikken
  • Sirkulær økonomi
  • Naturtiltak og dyrevern

God lesning!

Klimarapport 2023

Klima - og naturstatus