Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Oslofjorden, vann og vassdrag

På denne siden legger vi ut informasjon om Osloregionens arbeid med miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag.

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lagt fram av den forrige regjeringen 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Økosystemet i fjorden er truet og nær kollaps. Oppfølging av tiltaksplanen og miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag berører alle kommuner Osloregionen, og har vært en hovedprioritet i handlingsprogram siden 2022.

Prosjekt Oppdrag Oslofjorden

Osloregionen IPR har organisert sitt arbeid med miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag i et eget prosjekt.

Arbeidet vil gjennomføres i samarbeid med Østlandssamarbeidet. Det er etablert en felles administrativ koordineringsgruppe med representanter fra fylkeskommuner og kommuner.

Prosjektbeskrivelse. Behandlet i styremøte, 8. april 2022.

Mandat til koordineringsgruppen.

Oslofjordrådet

Foto: Martin Lerberg Fossum

Den 24. august 2021 hadde Oslofjordrådet sitt konstituerende møte. Oslofjordrådet etableres for å sikre god lokal- og regionalpolitisk forankring og oppfølging av tiltakene i «Helhetlig plan for Oslofjorden». Osloregionens styre har foreslått ordførerne som deltar i i Oslofjordrådet som ledes av klima- og miljøminister.

 

Noen av våre aktiviteter og prosjekter om Oslofjorden, vann og vassdrag

Nyheter om Oslofjorden, vann og vassdrag