Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Oslofjorden, vann og vassdrag

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lagt fram av den forrige regjeringen 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Økosystemet i fjorden er truet og nær kollaps. Hurdalsplattformen lagt frem i oktober 2021 sier at «Regjeringen vil følge raskt opp handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak». Oppfølging av tiltaksplanen og miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag berører alle kommuner Osloregionen og har vært en hovedprioritet i handlingsprogram siden 2022. Her er Osloregionens handlingsprogram for 2024.

Prosjekt «Oppdrag Oslofjorden»

Osloregionen IPR har organisert sitt arbeid med miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag i et eget prosjekt.

Her er prosjektbeskrivelsen som ble behandle i styremøte 8. april 2022.  Arbeidet vil gjennomføres i samarbeid med Østlandssamarbeidet. Det er etablert en felles administrativ koordineringsgruppe med representanter fra fylkeskommuner og kommuner. Her er mandat til koordineringsgruppen.

Den 24. august 2021 hadde Oslofjordrådet sitt konstituerende møte. Oslofjordrådet etableres for å sikre god lokal- og regionalpolitisk forankring og oppfølging av tiltakene i «Helhetlig plan for Oslofjorden». Osloregionens styre har foreslått ordførerne som deltar i i Oslofjordrådet som ledes av klima- og miljøminister. Foto: Martin Lerberg Fossum

På denne siden legger vi ut informasjon om Osloregionens arbeid med miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag.

Noen av våre prosjekter om Oslofjorden, vann og vassdrag

Nyheter om Oslofjorden, vann og vassdrag