Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Veien mot grønnere godstransport – Osloregionens NTP-seminar 18. mars

 

Osloregionen arrangerte den 18. mars et vellykket fagseminar om kommende nasjonal transportplan, NTP 2025-36, med miljø- og klimavennlig godstransport og terminalstruktur på Østlandet som utgangspunkt. Hele 65 deltakere møtte opp til seminaret på Brød og Sirkus i Oslo.

Etter lansering av veileder for energistasjoner, som du kan lese mer om her – fortsatte seminaret med faglige og politiske innlegg om godstransport, med fokus på hvordan Osloregionen kan lykkes med overgang til miljø- og klimavennlig godstransport

Etter lansering av veileder for etablering av energistasjoner, ønsket Osloregionens spesialrådgiver i areal og transport, Eivin Winsvold forsamlingen velkommen til NTP-seminar

Geir Berg fra Rambøll holdt dagens første innlegg om NTP og godstransport. Berg presenterte situasjonen for godstransport på skinner i Norge, og viste hva som skal til for å overføre gods fra lastebil til bane. Berg påpekte at terminalstrukturen må endres dersom jernbanen skal bli mer konkurransedyktig. Godstogets konkurranseevne svekkes med avstanden til terminalene. Ved f.eks. transport på bane mellom Vestby og Stjørdal utgjør mellomtransportene og terminalkostnadene ca. 70 % og transporten på skinner ca. 30 %.

 

Are Kjensli, administrerende direktør for NHO Logistikk og transport, viste hva som skal til for å overføre gods til sjø og bane, i tillegg til at den gjenværende lastebiltrafikken går over på miljøvennlige energikilder. Kjensli viste konsekvensene av driftsforstyrrelser på jernbanen, blant annet bortfall av Randklev bru på Dovrebanen samt to episoder med langvarig driftsstans på Ofotbanen som følge av hendelser på svensk side av grensen. Kjensli argumenterte også for endringer i terminalstrukturen, og mener Alnabru må suppleres med terminaler på blant annet Kopstad (Holmestrand) og Vestby.

Heidi Neilson, miljøsjef i Oslo havn KF, presenterte havnas bidrag til å nå Oslos mål om å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Oslo havn jobber for å bli nullutslippshavn, med elektrisk drift istedenfor fossilt til all transport på land. Landstrøm til alle typer skip, og utslippsfri seiling må gjennomføres for å nå klimamålet. Elektrifisering av godshavna i Oslo er spesielt viktig, og kan redusere utslippene i transportsektoren langt utover havnas grenser.

Torun Degnes, prosjektleder for Mosseregionens næringsutvikling AS, presenterte Mosseregionens nye storsatsing NORDISK KRAFTSENTER, som dreier seg om innovasjon for bærekraftig vekst innen transport og logistikksystemet. Degnes argumenterte også for en revisjon av terminalstrukturen, og ser stort behov for en ny multimodal godsterminal i Mosseregionen / Vestby.

Ståle Lien Hansen, ordfører i Ullensaker holdt innlegg om en kombinasjon av lokasjon og terminal gir grønn godstransport

Etter en kort pause var det tid for tre politiske innlegg om godstransport og terminalstruktur. Ståle Lien Hansen, ordfører i Ullensaker, presenterte Gardermoregionens behov innen gods og logistikk i kommende NTP. Hansen ønsker en terminal i sin region, da transport til og fra Alnabru er dyrt og tidkrevende. Tom Anders Ludvigsen, ordfører i Vestby, så også behov for å revidere dagens terminalstruktur, og framhevet spesielt Mosseregionen og Vestbys behov innen logistikk og transport. Erlend Larsen, stortingsrepresentant fra Vestfold, medlem i Transportkomitéen, holdt dagens siste politiske innlegg. Larsen kjenner godt til arbeidet med Nasjonal Transportplan gjennom sin posisjon i stortingskomitéen, som vil behandle Stortingsmeldingen med Nasjonal transportplan etter påske. Larsen påpekte at alle høringsinnspill som ble sendt inn i fjor må sendes på nytt til komiteen, slik at komiteen blir kjent med blant annet Osloregionens synspunkter.

Til slutt ble dagens innledere invitert opp på scenen til en panelsamtale som ble ledet av Eva Næss Karlsen, fagsjef i Osloregionen IPR.

Osloregionens sekretariat, med direktør Målfrid Baik, Karoline Holmstrøm Ulateig, Eivin Winsvold og Eva Næss Karlsen. Foto: Dagfinn Wolden