Hopp til innhold

Styret i Osloregionen IPR

Styret ble valgt 2. juni, 2022 på Representantskapsmøte i Oslo Rådhus.

Raymond Johansen

Leder

Oslo kommune

Byrådsleder

Vegar Andersen er medlem i interessepolitisk utvalg på vegne av Raymond Johansen

Saxe Frøshaug

Nestleder

Indre Østfold

Ordfører, Indre Østfold kommune

Leder av interessepolitisk utvalg

Lisbeth Hammer Krogh

Asker-Bærum

Ordfører, Bærum kommune

Nestleder interessepolitisk utvalg

Monica Myrvold Berg

Drammensregionen

Ordfører, Drammen kommune

Syver Leivestad

Ringeriksregionen

Ordfører, Hole kommune

Harald Tyrdal

Regionrådet for Hadeland

Ordfører, Lunner kommune

Gry Fuglestveit

Kongsbergregionen

Ordfører, Notodden Kommune

Medlem interessepolitisk utvalg

Anne Hagenborg

Gjøvikregionen

Ordfører, Søndre Land kommune

Medlem interessepolitisk utvalg

Marte Larsen Tønseth

Hamarregionen

Ordfører, Løten kommune

Kari Heggelund

Kongsvingerregionen

Ordfører, Åsnes kommune

 

Hans Thue

Gardermoregionen

Ordfører, Nannestad kommune

Medlem interessepolitisk utvalg

Jørgen Vik

Nedre Romerike

Ordfører, Lillestrøm kommune

Hanne Opdan

Folloregionen

Ordfører, Nordre Follo kommune

Hanne Tollerud

Regionrådet for Mosseregionen

Ordfører, Moss kommune

Sindre Martinsen-Evje

Søndre Viken regionråd

Ordfører, Sarpsborg kommune

Are Karlsen

Region Nordre Vestfold

Ordfører, Horten kommune

Medlem interessepolitisk utvalg