Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggrupper

Fire administrative grupper i Osloregionen

Osloregionen har 4 administrative grupper som bidrar med faglig støtte til sekretariatet. Faggruppene sikrer faglig bredde, kvalitet og forankring i arbeidet. I tillegg bidrar gruppene gjennom sitt arbeid til gjensidig erfaringsoverføring og læring, informasjonsutveksling mellom medlemmene innenfor innsatsområdene.

Faggruppene bidrar til strategiutvikling innen prioriterte satsingsområder, støtter sekretariatet i forberedelse og gjennomføring av aktiviteter i regi av Osloregionen og er et viktig kontaktpunkt mellom Osloregionens sekretariat og medlemskommunene.

Deltakere i gruppene er fagpersoner/administrasjon fra medlemmene, gjerne en representant fra hver delregion. Flere delregioner har flere representanter i faggruppene. I tillegg deltar representanter fra bl.a. statlige virksomheter som observatører i enkelte grupper.

Gruppene oppnevner selv leder og nestleder.

Faggruppenes mandat og rolle.