Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Gode diskusjoner og innspill til Osloregionens strategi

Den 5. mars var 110 engasjerte deltakere fra Osloregionens medlemskommuner samlet på Ingeniørenes Hus i Oslo for å diskutere fremtidens utfordringer og hva som er de viktigste samfunnsoppdragene for Osloregionen IPR fremover.

 

Stormøtet 5. mars ble åpnet av byrådsleder i Oslo kommune og styreleder i Osloregionen IPR, Eirik Lae Solberg, der han understreket betydningen av å stå sammen som en region. Vi fikk også gode innledninger fra statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Ole Gustav Narud, og Professor Prof Greg Clark CBE FAcSS og forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR og medlem av Klimautvalget 2050, Gro Sandkjær Hansen. De ga forsamlingen gode refleksjoner knyttet til utviklingstrekk, utfordringer og muligheter ut fra et nasjonalt, internasjonalt og regionalt perspektiv. Sentralt fra alle talerne var behovet for og viktigheten av regionalt samarbeid og politisk lederskap.

Dag Aanensen, Greg Clark, Eli Arnkværn Bryhni, Eva Næss Karlsen, Ole Gustav Narud og Mari Strømsvåg

 

Det ble en inspirerende dag, glimrende ledet av Eli Arnkværn Bryhni, Hamarregionen Utvikling og Dag Aanensen, Drammensregionen.

Som underlag til samlingen ble det laget et faktahefte om Osloregionen med noen nøkkeltall. Visste du, for eksempel, at Osloregionen dekker 10% av Norges areal, med 2,3 millioner mennesker, – noe som utgjør 42% av landets befolkning? Regionen står også for 42% av arbeidsplassene i Norge og Østlandsfylkene står for over 54 % av BNP når olje- og gassnæringen holdes utenfor.

På samlingen fikk vi innsiktsfulle innledninger fra scenen, gode diskusjoner rundt bordene med ordførere, varaordførere og administrative eksperter. Under cafedialogen kom det mange gode innspill som blir tatt med videre i strategiarbeidet. Sekretariatet i Osloregionen ser frem til å bearbeide innspillene, diskutere videre innhold med medlemmene og videreutvikle Osloregionen-samarbeidet som svarer på fremtidens samfunnsutfordringer!

Gro Sandkjær Hansen, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR og medlem av Klimautvalget 2050

 

Veien videre

Sekretariatet vil utarbeide et sammendrag av hovedfunn og prioriteringer, som vil drøftes på faggruppemøter i uke 12. Basert på innspill fra faggruppene vil det utarbeides et utkast som presenteres på styremøte 26. april. Deretter skal strategidokumentet sendes på høring hos kommunene, før det innstilles under styremøte 21. juni, og vedtas av representantskapet 29. august.