Hopp til innhold

Kort om oss

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et strategisk samarbeid som består av 65 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Osloregionen interkommunalt politisk råd het tidligere samarbeidsalliansen Osloregionen og ble stiftet 17. desember 2004 og hadde følgende vedtekter.

Våre innsatsområder er:

På disse nettsidene finner du mer informasjon om våre innsatsområder, samarbeidspartnere, arrangementer, de politiske møtene, styringsdokumenter og faglige utredninger. Ta gjerne kontakt med sekretariatet og øvrige kontaktpersoner hvis du ønsker mer informasjon!