Hopp til innhold

Kort om oss

Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 68 kommuner inkludert Oslo kommune samt de to fylkeskommunene Viken og Innlandet. Samarbeidsalliansen jobber for at Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004.

Våre innsatsområder er:

På disse nettsidene finner du mer informasjon om våre innsatsområder, samarbeidspartnere, arrangementer, de politiske møtene, styringsdokumenter og faglige utredninger. Ta gjerne kontakt med sekretariatet og øvrige kontaktpersoner hvis du ønsker mer informasjon!

Her er en kort film om hva Osloregionen er.