Hopp til innhold

Klima og miljø

Klima og miljø er et av innsatsområdene for Osloregionen. Ordførererklæringen har en uttalt målsetning om å være «Europas ledende hovedstadsregion på klima og miljø».

Klima- og miljøperspektivet er også integrert i vårt arbeid på Areal og transport og Konkurransekraft og attraktivitet. I Samordnet areal- og transportstrategi er et av delmålene at Osloregionen skal oppfylle nasjonale og regionale klimamål.