Hopp til innhold

Klima og miljø

Klimapolitikk er et av innsatsområdene for Osloregionen. Vår klimasatsing og mange av våre aktiviteter er knyttet til oppfølging av ordførererklæringen fra 2019. Miljø- og klimaperspektivet er også integrert i Osloregionens arbeid innen areal/transport og verdiskaping/næringsutvikling.  I Samordnet Areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016 er et av delmålene at Osloregionen skal oppfylle nasjonale og regionale klimamål.