Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo
Bilde av rød ferge i Fredrikstad

Klima og miljø

Klima og miljø er et av innsatsområdene for Osloregionen. Ordførererklæringen signert 2. juni 2022 har en uttalt målsetning om at Osloregionen skal være Europas ledende hovedstadsregion innen klima og miljø. Ordførerne erkjenner at lokale forvaltninger spiller en viktig rolle for å begrense den globale oppvarmingen.

Klima- og miljøperspektivet er også integrert i vårt arbeid på Areal og transport og Konkurransekraft og attraktivitet. I Samordnet areal- og transportstrategi er et av delmålene at Osloregionen skal oppfylle nasjonale og regionale klimamål.

Noen av våre prosjekter

Nyheter for klima og miljø

Relevante dokumenter og rapporter

Kontaktpersoner

Eva Næss Karlsen

Fagsjef

Areal og transport, klima og miljø

Tlf +47 900 63 086
Send meg en e-post

Karoline Elisabeth Holmstrøm Ulateig

Rådgiver

Kommunikasjon og prosjektleder for Energistasjoner for grønn næringstransport

Tlf +47 412 03 424
Send meg en e-post