Hopp til innhold

Klima og miljø

Klimapolitikk er et av innsatsområdene for Osloregionen. Miljø- og klimaperspektivet integreres i Osloregionens arbeid både innen areal/transport og verdiskaping/næringsutvikling. I Samordnet Areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016 er et av delmålene at Osloregionen skal oppfylle nasjonale og regionale klimamål.