Hopp til innhold

Klima og miljø

Klimapolitikk er et av innsatsområdene for Osloregionen. Gjennom oppfølging av ordførererklæringen fra 2019 blir klimaarbeidet ivaretatt. Se de gode klimahistoriene fra regionen og mer om arbeidet her.

Miljø- og klimaperspektivet er også integrert i Osloregionens arbeid innen areal/transport og verdiskaping/næringsutvikling.  I Samordnet Areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016 er et av delmålene at Osloregionen skal oppfylle nasjonale og regionale klimamål.