Hopp til innhold

BEST 2024 : Veien videre for Osloregionen

Visjoner og veivalg for en bærekraftig og konkurransedyktig region

Hva skal vi snakke om på årets BEST-konferanse?

BEST-konferansen 2024 starter med en viktig diskusjon om tillit, samarbeid og politisk lederskap i en uforutsigbar verden. Vi vil utforske hvilken type politisk lederskap som er nødvendig for å møte lokale utfordringer og muligheter som reflekterer skjæringspunktet mellom utenriks- og innenrikspolitikk.

Osloregionen spiller en avgjørende rolle for den nasjonale utviklingen og internasjonalt samarbeid. Med 65 medlemskommuner som knyttes sammen i en funksjonell storbyregion, er det viktig å adressere komplekse utfordringer i vekst og utvikling, samtidig som vi ivaretar hensynet til klima, miljø og natur. Programmet er utformet for å utforske hvordan dette kan gjøres i praksis.

Del 1: Hvordan skal Osloregionen posisjonere seg i det internasjonale markedet?

Del 2: Hvordan utvikle fremtidsrettede tettsteder og utnytte lokale fortrinn for en flerkjernet region?

Del 3: Hvordan bli et lavutslippssamfunn innen 2050?

 

Påmelding

Påmeldingen stenger fredag 23. august kl. 16:00

 

For spørsmål om BEST-konferansen: 
Ta kontakt her

 

Er du ordfører?

Rett før BEST-konferansen arrangeres Osloregionens representantskapsmøte på samme lokasjon.
Møtet gjennomføres 09:00-10:00.
For påmelding, aksepter kalenderinvitasjonen fra direktør, Målfrid Baik.