Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Tungtransportens grønne fremtid: Energirevolusjon ved Innlandsporten

 

En nyskapende satsning mot en grønnere fremtid og bærekraftig utvikling er nå i full gang. Den 15. september ble planene for en teknologinøytral energistasjon på Innlandsporten offisielt lansert. Med etableringen av en av Norges første fullskala energistasjoner for tungtransport, har Stange kommune posisjonert seg som et forbilde for å akselerere overgangen til fossilfri tungtransport og redusere utslippene fra veitransporten. 

 

Lanseringen av denne energistasjonen ble arrangert ved Coop Prix på Innlandsporten og trakk til seg et imponerende oppmøte av lokale politikere, representanter fra grønn næringstransport, sentrale aktører fra offentlig sektor og ledende infrastrukturutviklere, inkludert Coop, Gasum, Vireon og Ionity. 

Lansering Innlandsporten

Det grønne skiftet i praksis 

Per-Gunnar Sveen, fylkesvaraordfører i Innlandet fylkeskommune, uttrykte sin helhjertede støtte til prosjektet og omtalte det som et eksempel på det grønne skiftet i praksis. Han forklarte videre hvordan fylkeskommunene på Østlandet og Osloregionen samarbeider for å være pådrivere for å forene ulike aktører og effektivisere etableringen av energistasjoner på nasjonalt nivå. 

– Dette er et svært betydningsfullt kommunikasjonsknutepunkt, hvor et drivstoffanlegg for biler, spesielt tungtransport, ble etablert, og det var ganske unikt, uttalte Sveen. – Her tilbys både elektrisitet, hydrogen og biogass, og dette gjør det til et omfattende anlegg hvor miljøvennlige drivstoff kan anskaffes. 

 

Energistasjonen på Innlandsporten representerer en betydningsfull investering i grønn transportinfrastruktur og vil være et konkret steg mot Norges mål om å redusere klimagassutslippene fra veitransporten. Stasjonen, med alle energibærere tilgjengelige, forventes å stå ferdig i løpet av 2024. 

 

Viktig milepæl for grønn næringstransport

Med mål om å akselerere utviklingen, har prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport» spilt en avgjørende rolle i denne sammenhengen ved å samle aktørene og sette fokus på behov for å sette av areal til infrastruktur i kommunene.   

– Utbygging av infrastruktur er en barriere for omstilling til grønn næringstransport, så lanseringen ved Innlandsporten er en viktig milepæl for å redusere utslippene fra tungtransporten, sier Eva Næss Karlsen, konstituert direktør i Osloregionen. Hun understreker også at lokaliseringen av energistasjonen er svært gunstig, da den ligger langs transportkorridoren Oslo-Trondheim, både E6 og ved avkjøring mot Riksvei 3. Vi gleder oss til denne etableringen og andre kommende stasjoner, sier Eva Næss Karlsen. 

Et videre steg i prosjektet er utvikling av en veileder som kommuner kan benytte for å effektivisere saksbehandlingen av søknader om etablering av energistasjoner. Osloregionen har gitt et oppdrag til Norconsult som bistår i utvikling av veilederen som også inkluderer konkrete forslag til hvordan kommunene kan være proaktive og legge til rette for slike energistasjoner.