Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Konferanse : Omstilling til grønn næringstransport

 

Østlandssamarbeidet og Osloregionen inviterer til konferanse der tema er omstilling av transportsektoren, hva er status og hvordan går vi videre.

Konferansen arrangeres i regi av prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport som skal bidra til raskere etablering av energistasjoner.

Sted : Deichman Bjørvika
Tidspunkt: 3. november. kl.10:00-14.00
Gratis deltakelse

Meld deg på her – frist for påmelding er 30. oktober.

På konferansen får du høre mer om hva som er status for omstillingen i transportbransjen, hva skjer på Østlandet og erfaringer fra kommuner som er i gang med etablering av energistasjoner, samt hvordan vi kan samarbeide på tvers av kommune- og fylkesgrenser og mellom privat- og offentlig sektor.

 

Program

Del 1: Status for omstillingen i transportbransjen

Hva skal til for å nå klimamålene innen veitransport? Mats Nordum, nestleder i transportseksjonen, Miljødirektoratet.

Markedets respons på Enovas programmer innen landtransport. Marie Tranaas Skjærvik, markedssjef landtransport, Enova.

Har vi nok kraft og nettkapasitet? Thea Øverli, Lede.

Grønt landtransportprograms pilotprosjekter. Thor Morten Wangen, kommunikasjonsrådgiver, GLP.

Del 2: Grønn næringstransport på Østlandet – hva skjer?

Lansering: Veileder for etablering av energistasjoner for tungtransport. Eirin Lund, seniorrådgiver arealplan, Norconsult.

Kartløsning for mulige energistasjoner. Eva Næss Karlsen, konstituert direktør, Osloregionen

Innlandsporten – Norges første komplette energistasjon. Erik Habberstad, næringssjef, Stange kommune.

Energistasjon på Gardermoen. Lasse Sjøvik, prosjektleder, Ullensaker kommune.

Energistasjon på Avinors arealer. Amy C. Løken-Erichsen, kommersiell leder og Ole Marius Eibak, fagsjef eiendom, Avinor.

Oslo kommunes tilrettelegging for fossilfrie lastebiler. Margrethe Lunder, klimarådgiver, Klimaetaten, Oslo kommune.

Lunsj

Del 3: Hvordan jobbe videre sammen?

Innledning: Slik skal Energistasjoner for grønn næringstransport bidra til omstillingen.

Panelsamtale med følgende deltakere: Jon Petter Arntzen – Østlandssamarbeidet, Thor Morten Wangen – Grønt Landtransportprogram, Mats Nordum – Miljødirektoratet, Per Øyvind Voie – Vireon, Thea Øverli – Lede.

Åpent for spørsmål fra salen

14.00 Slutt

Informasjon og oppdateringer om konferansen finner du her