Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Webinar-serie om biogass, hydrogen og batterielektrisk til tungtransport

 

Energistasjonsprosjektet gjennomfører en webinar-serie i tre deler som tar sikte på å øke kunnskapen, fremme teknologinøytralitet og gi innsikt i statusen for nullutslippsteknologier og klimanøytralt drivstoff til tungtransport. Spesielt vil betydningen av disse drivstoffene for norske forhold være sentralt.

Først ut var hydrogen. Nettseminaret tok for seg hydrogenets nåværende og fremtidig rolle i transportsektoren, hvordan hydrogenlastebiler fungerer, og viktige sikkerhetsaspekter.

Se opptak
hydrogen
biogass

Neste webinar er den 15. januar og vil omhandle batterielektrisk. meld deg på her