Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Energistasjoner.org er lansert!

Onsdag 15. februar lanseres Energistasjoner.org, som er nettsiden for prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport.

 

Høsten 2022 startet Osloregionen og Østlandssamarbeidet opp et fellesprosjekt om koordinering og planlegging av lokasjoner for energistasjoner på Østlandet. Med støtte fra klimasats og i tett samarbeid med Grønt landtransportprogram og Statens Vegvesen, er formålet med prosjektet å bidra til raskere etablering av energistasjoner på Østlandet.

Energistasjoner.org er en nettside som vil gi jevnlige oppdateringer om prosjektet.

Mangel på areal og lang saksbehandling blir pekt på som noen av de viktigste barrierene for utbygging av grønne energistasjoner. På Energistasjoner.org vil vi blant annet oppdatere et digitalt kart for aktuelle tomter for energistasjoner og gi informasjon om utvikling av arbeidet med en veileder for etablering av energistasjoner. Nettsiden vil være særlig relevant for kommuner og fylkeskommuner, men også ha nytteverdi for andre aktører som arbeider med utrulling av nullutslippsteknologi, partnere i Grønt landtransportprogram, Statens vegvesen og nettselskap.

Nettsiden oppdateres med informasjon og påmelding til aktuelle arrangementer og møter, nyhetsdeling samt annen kunnskap og informasjon knyttet til etablering av energistasjoner.

Sjekk den ut nå for å få med deg de nyeste oppdateringene: Energistasjoner.org