Osloregionens klimastatus-rapporter skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon på det gode klimaarbeidet i Osloregionen!

De siste kommunefordelte utslippstallene (2022-tall) fra Miljødirektoratet presentert i desember 2023 viser at utslippene i Osloregionen har gått ned med 20 % i perioden 2009 til 2022. Det siste året viser derimot en økning på 2 %. Rapporten for 2022 viser at utslippene i Osloregionen har gått ned med 18 % i perioden 2009 til 2020 ( Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsstatistikk). Fra 2019 til 2020 gikk utslippene ned med 7 % i regionen.

Her er rapportene Klimastatus for Osloregionen for 2019-2022:

Klimastatus 2023 (PDF)

Klimastatus 2022 (PDF)

Klimastatus 2021 (PDF)

Klimastatus 2020 (PDF)

Klimastatus 2019 (PDF)