Osloregionens klimastatus-rapporter skal være en kilde til kunnskap og inspirasjon på det gode klimaarbeidet i Osloregionen!

Rapport for 2023 er underveis.

Rapporten for 2022 viser at utslippene i Osloregionen har gått ned med 18 % i perioden 2009 til 2020 ( Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsstatistikk). Fra 2019 til 2020 gikk utslippene ned med 7 % i regionen.

Her er rapportene Klimastatus for Osloregionen for 2019-2022:

Klimastatus 2022 (PDF)

Klimastatus 2021 (PDF)

Klimastatus 2020 (PDF)

Klimastatus 2019 (PDF)