Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Ålegressløsning kåret til vinner av innovasjonscamp

 

Mandag 13. november ble vinnere fra skolene samlet til finale i årets innovasjonscamp: «Vannet vårt» i Oslo rådhus.

Høsten 2023 er det gjennomført innovasjonscamp om Vannet vårt på 17 videregående skoler på Østlandet, der over 2000 elever har deltatt. Tema er tilstanden i Oslofjorden, vannmiljø og bærekraftig friluftsliv. Satsingen er finansiert av Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Viken fylkeskommune gjennom deres Oslofjord-satsing.

Finalen i rådhuset ble åpnet av Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring, Oslo kommune, før Solveig Schytz påtroppende fylkesråd i Akershus for plan, kulturminnevern, klima og miljø holdt innlegg om satsing på Oslofjorden i nye Akershus fylkeskommune. Alex Rosen, som sammen med marinbiolog Pia Ve Dahlen ga ungdommene ved hver skole en intro til krisen i Oslofjorden, kom også innom finalen med motivasjonsord.

For å kåre de tre beste forslagene ble det samlet en svært kompetent jury. Juryen besto av Fredrik Myhre leder av havteamet i WWF, Espen Søilen, direktør Oslofjorden friluftsråd, Kirsti Grundnes Berg, utviklingssjef i VEAS, Andrea Nylund, innovasjonsansvarlig Oslo Business Region, Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder Østlandssamarbeidet, og juryleder Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Jury. Fredrik Myhre, Siv Henriette Jacobsen, Kirsti Grundnes Berg, Andrea Nylund, Espen Søilen og Jon Petter Arntzen

 

Etter mange gode ideer og engasjerende presentasjoner var det tre grupper som pekte seg ut. Juryen tildelte Ålegress løsningen, av Skien videregående skole som vinner. Dokka vgs, med sin PÆNT-app kom som nummer to, mens tredjeplassen gikk til Prosjekt blåskjell, fra Vestby vgs.

 1. Ålegress løsningen. Skien videregående skole
  Ålegress løsningen, med utgangspunkt i mulighetene for CO2-fangst, skape habitat for småfisk, rense vannet og evne til fotosyntese ble foreslått av Skien videregående skole. Gruppen la vekt på hvordan samarbeid på tvers av sektorer og med privatpersoner kan bidra til å plante og øke forekomst av ålegress. Ålegresset vil bli dyrket ved hjelp av stiklinger fra eksisterende områder. Dette tar hensyn til hele livssyklusen til planten og involverer mobilisering og inkludering av ulike grupper. Spesielt avgjørende for 1. plassen var løsningsforslagets gjennomførbarhet og at prosjektet ikke hadde negative konsekvenser.

  Vinnerlaget fra Skien videregående skole

   

 2. PÆNT, en app for fremtiden. Dokka videregående skole
  Representantene fra Innlandet la frem en gjennomtenkt ide for hvordan man kan oppmuntre flere til å rydde søppel. Appen er ment for et godt og stabilt vannmiljø og friluftsliv, der man rydder litt hele tiden i stedet for å ta skippertak innimellom. Den er ment for å motivere brukeren, slik at man får noe tilbake for å bidra til å redde både livet i vannet, men også friluftslivet i området.

  2. plass til PÆNT-app
 3. Prosjekt blåskjell. Vestby videregående skole
  Prosjekt Blåskjell er en ungdomsbedrift som ønsker å redde Oslofjorden, en elv av gangen. De skal begynne i sitt eget nærmiljø, ved å sette ut blåskjellfarmer i Hølenselva. Derfra planlegger de å informere og motivere andre, slik at det å lage blåskjellfarmer kan bli en folkedugnad på linje med å plukke søppel i vannkanten.

  3. plass til Prosjekt Blåskjell

Mulighet for videre støtte
Dagen ble avsluttet med den gode nyheten om at Viken fylkeskommune, Oslo kommune, Østlandssamarbeidet og Osloregionen IPR oppretter sammen et fond for prosjekter fra innovasjonscampene. Dette gjøres for at de elevgruppene som virkelig har fått et engasjement for å være med på å redde Oslofjorden skal kunne få støtte til i å videreutvikle sine løsningsforslag. Fondet vil være åpent for alle elevgruppene som deltok, ikke bare finalistene og vinnerne. Foreløpig har fondet en ramme på 220.000 kroner og vil administreres av Ungt Entreprenørskap. Mer informasjon om kriterier og søknadsprosessen vil bli sendt ut til skolene senere.