Klimaskole 2024

18. januar: Klimaseminar om kommunenes rolle på vei mot lavutslippssamfunnet 2050

Mer informasjon her.

Klimaskole 2022

27. oktober: Klimavennlig skogbruk

I møteserien “Osloregionens klimaskole” arrangerte Osloregionen et webinar der temaet var klimavennlig skogbruk. Se opptak av klimavennlig skogbruk her.

Presentasjonene ligger her:

Innledning Osloregionen

Om klimavennlig skogbruk, Gunnhild Søgaard, NIBIO

Om framtidsretta skogforvaltning og økologisk bærekraft, Ulrika Jansson, NINA

Naturmangfold og skogproduksjon i framtidens skog, Bjørn Einar Rakstang, Skogkurs

Hva er rammene for et klimavennlig skogbruk? Ingeborg Anker-Rasch, Norges Skogeierforbund

Klima i forvaltningen av Oslos kommuneskog , Benedikte Wiig Sørensen, Oslo kommune, Klimaetaten

16. juni: Kollektivtrafikk i omstilling

I møteserien “Osloregionens klimaskole” arrangerte  Osloregionen et webinar 16. juni, kl 0830-10 der tema var omstilling i kollektivtrafikken etter pandemien. Se opptak av webinar her.

Presentasjonene ligger her:

Presentasjon Asplan Viak

Presentasjon Ruter

Presentasjon Brakar

Presentasjon Innlandstrafikk

 Se program og mer info her.

17. februar: Klimakrav i arealplaner

Klimakrav i arealplanlegging, eksempler til inspirasjon, v/Eirik Næss og Bente Elsrud Anfinnsen, Ringerike kommune

Erfaringer med klimakrav i byplanleggingen v/Benedikte Wiig Sørensen, Klimaetaten i Oslo kommune

Fremtidsutsikter og tilpasning av plan og bygningsloven v/Gro Sandkjær Hanssen (Oslo MET/NMBU/Klimautvalget 2050)