Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Oslofjorden må renses – ber om økt statlig støtte. Svar fra Espen Barth Eide

Styret i Osloregionen IPR vedtok den 23. juni uttalelse til Klima- og miljødepartementet om behov for mer statlig støtte til rensing av Oslofjorden.

 

Styret i Osloregionen IPR vedtok den 23. juni uttalelse til Klima- og miljødepartementet om behov for mer statlig støtte til rensing av Oslofjorden. Her er uttalelsen som ble sendt klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Osloregionen har i brev datert 28. september fått svar fra klima- og miljøministeren. I brevet svarer statsråden:

«Det er selvkostprinsippet som gjelder og dermed er det innbyggere som bruker vann- og avløpssystemene som også må betale for at vi har velfungerende vann- og avløpstjenester. Samtidig er vi i regjeringen opptatt av å lette byrdene for både dere i kommunene og innbyggerne, og vi vil legge til rette for at dere i kommunene kan gjøre gode investeringer og bidra til at avløpsrensing kommer raskt på plass. Derfor har vi bevilget penger til en tilskuddsordning for kommunenes planlegging av nitrogenfjerning. Denne vil være på plass i løpet av høsten, og utbetalingene vil skje over nyttår.  I tillegg jobber Klima- og miljødepartementet med å se på hvordan staten kan bidra til raskere oppgradering av avløpsanlegg og ledningsnett nasjonalt.»

Miljødirektoratet har lansert en støtteordning for nitrogenfjerning fra avløpsrenseanlegg i Oslofjordens nedbørsfelt.