Hopp til innhold

Oslofjorden må renses – ber om økt statlig støtte

Styret i Osloregionen IPR vedtok den 23. juni uttalelse til Klima- og miljødepartementet om behov for mer statlig støtte til rensing av Oslofjorden.

 

Miljøtilstanden i Oslofjorden er kritisk. Kommunene i nedbørsfeltet til Oslofjorden, som i praksis er de fleste kommuner på Østlandet, har ansvar for gjennomføring av et betydelig antall av tiltakene i Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, lagt frem i mars 2021. Kommunene tar dette ansvaret på største alvor og ønsker også å samarbeide seg imellom og utfordre markedet for å finne innovative løsninger for blant annet slambehandling og nitrogenrensning.

Styret i Osloregionen IPR mener at Staten også må bære et stort ansvar for den alvorlige miljøtilstanden, siden det gjennom flere tiår har akseptert en ikke bærekraftig bruk av fjorden. Dette gjelder spesielt innen landbruket, fiskeri og avløpsrensing.

Styret i Osloregionen mener det er behov for statlig støtte til gjennomføring av flere av tiltakene der kommunene har et ansvar. Rensing av nitrogen er den klart største utgiften for kommunene i forbindelse med oppfølging av helhetlig plan. Det er også på dette området det er størst uenighet mellom kommunene og statlige myndigheter.

Styret i Osloregionen IPR er bekymret for økningen i kommunale avgifter for innbyggerne. Mange kommuner har hatt en økning på over 20 % det siste året. Ved bygging av nye renseanlegg kan en anta at hver husstand vil få en ytterligere økning på ca 5000 kr. per år. Det finnes trolig en tålegrense for hva innbyggerne aksepterer av avgiftsøkning. Det er derfor rimelig at staten er med å finansiere byggingen av nye nitrogenrenseanlegg. Styret i Osloregionen IPR forventer at staten dekker minimum 25 % av kommunenes investeringer til nitrogenrenseanlegg.

Her er lenke til uttalelsen som er sendt klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Kontaktperson: konstituert direktør Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086