Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Oppdrag Mjøsa, overvannsforum i Moss, ålegrasenger i Oslofjorden

Osloregionen inviterte til webinar 7. april om arbeidet for bedring av miljøtilstanden i vann, vassdrag og Oslofjorden. Deltakerne fikk høre kunnskapsrike og gode innlegg fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, NTNU i Gjøvik og gode eksempler på tiltak i Asker, Moss og Oslo.

 

Osloregionen inviterte til webinar 7. april om arbeidet for bedring av miljøtilstanden i vann, vassdrag og Oslofjorden. Arrangementet ble innledet med et innlegg om oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden og om Statsforvalterens rolle, ved Håvard Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken. Deretter fulgte Otto Galleberg, også fra Statsforvalteren i Oslo og Viken, med et innlegg om oppfølging av tiltak for å redusere arealavrenning fra jordbruket. Helene Gabestad fra Viken fylkeskommunens  presenterte fylkeskommunenes omfattende arbeid med vannforvaltning.

Eirik Sivertsen fra NTNU presenterte et initiativ til et nasjonalt forskningsprogram Oppdrag Mjøsa for utvikling av utdanning og metoder for bærekraftig forvaltning av og verdiskaping ved Mjøsa og andre innsjøer. Oppdrag Mjøsa skal være et verktøy for både å tilrettelegge for verdiskaping, vannkvalitet og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i Mjøsa.

Til slutt på arrangementet ble det presentert eksempler på tiltak for bedring av miljøtilstanden fra kommunene. Først ute i denne delen av programmet var Mary Tønder Vold og Silje Klo Hansen, Asker kommune som presenterte deres arbeid rettet mot landbruk og naturmangfold. Charlotte Aune Bryne, Moss kommune, ga en presentasjon av nystartet overvannsforum i Moss og med pilotprosjekt i Gunnarsbybekken og kartlegging av utfordringer som eksempel. I det siste innlegget  presenterte Linn Marie Heimberg fra Klimaetaten i Oslo kommune et prosjekt med å reetablere ålegrasenger i Oslofjorden, der det skal gjøres en prøveplanting sommeren 2022.  Les mer om Oslo kommunes prosjekt her.

Osloregionen vil følge opp tema om miljøtilstanden i vann, vassdrag og Oslofjorden fremover, bl.a. med en egen sesjon på BEST-konferansen 2. juni og seminar på Arendalsuka 18. august. Osloregionen vil også samarbeide med Østlandssamarbeidet om utfordringene.

Her er lenke til opptak fra webinaret.

Presentasjonene er tilgjengelig her.

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086