18. april arrangerte Osloregionen sammen med partnere Leverandørkonferanse for Oslofjorden. 100 deltakere fra kommuner, leverandører, kunnskapsinstitusjoner og andre var samlet på Næringslivets Hus. Her ga Drammen og Bærum eksempler på prosjekter der kommunene går i front på slambehandling og overvannshåndtering og leverandører presenterte teknologiske løsninger. Felles behov og grunnlag for samarbeid ble identifisert og følges opp etter konferansen.

Konferansen ble åpnet av fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen. – Det er nødvendig med betydelige investeringer for å redde Oslofjorden. Da er det klart at det må gjøres på andre måter enn tidligere. Det må tas i bruk ny teknologi, gjøres mest mulig effektivt og ikke minst gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor, sier Siv Henriette Jacobsen fra Viken fylkeskommune.

Are Karlsen, ordfører i Horten kommune var andre taler på konferansen. Han står bak Ordføreroppropet, hvor 29 ordførere hele veien fra Svinesund til Kragerø, krever at det gjøres en innsats fra statens side for å redde Oslofjorden.  – Men vi har ikke tid til å sitte å krangle om hvem som skal ta regninga. Vi må komme i gang nå, så kan vi krangle underveis i prosessen, sier ordfører i Horten Are Karlsen. Han ber om å få tydelige krav fra staten, slik at det lettere kan forankres hos befolkningen i kommunene og samtidig få fortgang i prosessen.

Les nyhetssaken fra Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) her.

Arrangører: LUP – Leverandørutviklingsprogrammet, Østlandssamarbeidet, Norsk Vann, Vannklyngen, Startup Norway og Osloregionen har gått sammen om konferansen 18. april.

Konferansen er en del av det koordinerte arbeidet som Østlandssamarbeidet og Osloregionen har om miljøtilstanden i Oslofjorden.

 

Foto: Amanda Iversen Olrich