Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Leverandørkonferanse for Oslofjorden, vann og vassdrag

Osloregionen inviterer i samarbeid med LUP (Leverandørutviklingsprogrammet), Østlandssamarbeidet, Norsk Vann, Startup Norway og Vannklyngen til en leverandørkonferanse 18. april på Næringslivets Hus.

 

Det er velkjent at miljøsituasjonen i Oslofjorden er alvorlig. Det er behov for samarbeid og innovasjon for å redusere forurensning fra kommunalt avløp og fremme sirkulære løsninger. Bli med på leverandørkonferanse der vi ønsker å skape et engasjement og synliggjøre hvordan offentlige virksomheter kan bruke offentlig privat samarbeid for å løse utfordringene.

Dette kan du forvente:

  • Kunnskap om teknologi som er klar til kjøp/bruk
  • Eksempler på offentlige virksomheter som er i gang
  • Hvordan du og din kommune kan bli med i videre samarbeid

Sted: Næringslivets Hus (Middelthunsgate 28, Majorstuen)
Tid: Tirsdag 18. april 2023 kl. 09.30 – 15.30

Les programmet og meld deg på her

 

Målgruppe: Offentlige innkjøpere, kommunale VA-etater, virkemiddelapparat, politisk ledelse, leverandører av miljøteknologi, tjenester eller andre løsninger som kan bidra til å bedre miljøsituasjonen i vann, vassdrag og fjord.

Ønskete resultater: Synliggjøre ny teknologi som er klar til kjøp/bruk, offentlige virksomheter som går i front, identifisere felles behov og mulige nye prosesser og grunnlag for samarbeid.

Bakgrunn for konferansen er den alvorlige miljøtilstanden i Oslofjorden og helhetlig tiltaksplan for fjorden som ble lagt frem i mars 2021 og som nå gjennomføres. For å løse utfordringene har alle kommuner i nedbørsfeltet til Oslofjorden viktige oppgaver. Dette er kommuner i Innlandet og Viken vannregion og Vestfold og Telemark vannregion.

De viktigste årsakene til fjordens dårlige vannkvalitet er utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spred bebyggelse, samt arealavrenning fra jordbruket. Kommuner og fylkeskommuner er sentrale i oppfølging av tiltaksplanen og har viktige roller som lokale og regionale plan- og miljømyndigheter, og som eiere av det kommunale avløpssystemet og renseanlegg. De har også viktige roller som samfunnsutviklere og for å bidra til næringsutvikling. Gjennom å bruke innkjøpsmakten sin kan kommunene og fylkeskommunene bidra til å nå målene som er satt i tiltaksplanen.

 

 

Kontaktperson: fagsjef Eva Næss Karlsen