Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Klima, natur og miljø høyt på dagsorden i 2024

Klima, natur og miljø høyt på dagsorden også i 2024 I juni 2022 sluttet 54 ordførere fra Osloregionen seg til en erklæring om felles innsats for å bli Europas ledende hovedstadsregion på miljø- og klimaområdet.

 

Dette var en oppdatering av tilsvarende erklæring som ble signert i februar 2019. Erklæringene fra 2019 og 2022 har vært viktige strategiske dokumenter, blant annet i interessepolitisk arbeid og som grunnlag for oppfølging av klimaarbeidet i regionen.

I februar vedtok styret i Osloregionen høringssvar til Klimautvalgets utredning Omstilling til lavutslipp – Veivalg for klimapolitikken mot 2050. Utredningen ble sendt på høring av Klima- og miljødepartementet. Utredningen tar for seg hvordan Norge skal bli et lavutslippssamfunn, der så å si alle utslipp er fjernet for godt. Spørsmålet er dermed ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort. Utredningen sier at kommunene må ha en tydelig klimarolle og sier at «Lykkes ikke Norge med omstilling i kommunene, vil ikke Norge bli et lavutslippssamfunn». Osloregionen startet 2024 med et eget klimaseminar med utgangspunkt i Klimautvalgets utredning. Her var klimaog miljøminister Andreas Bjelland Eriksen en av innlederne.

Statusrapport fra Miljødirektoratet på tiltaksplan for Oslofjorden (november 2023) viser at vi ikke er i rute med å gjennomføre tiltakene som skal bedre miljøtilstanden i Oslofjorden. Mange kommuner har Oslofjorden høyt på den politiske dagsorden og dette vil være et viktig arbeid i Osloregionen også i 2024. I august 2024 skal representantskapet i Osloregionen IPR, organisasjonens høyeste organ, vedta nye strategiske føringer for fireårsperioden 2025–2028. Det er all grunn til å tro at klima, natur og miljø er tema som vil være viktig for samarbeidet i Osloregionen fremover.