Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Felles faggruppesamling 1.-2. september 2021

Den 1.-2. september ble det arrangert felles faggruppesamling i Moss og Fredrikstad.

Faggruppesamlingen var en kombinert studietur med byvandringer i Moss og Fredrikstad og faglig program. Dag 1 ble det gjennomført en fellessesjon om utvikling av Osloregionen fremover.

Her er mer informasjon med program og annet underlag til samlingen.

Presentasjoner

1.september, Tema: Næringsutvikling

MNU Samling 1.9.2021

Viken 4.0 The Ocean Of Tomorrow 1.9. 2021

1.september, Tema: Fellessamling og NIBR-rapport

Innledning, v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen

NIBR-presentasjon, v/Knut Onsager og Gro Sandkjær Hanssen

2. september, tema: Næringsutvikling

Mari Strømsvåg Byråkratiske Hindre For Internasjonale

Smart Innovation Norway – klyngene  2.9

My Digital City Osloregionen 2.9

2. september, tema: Byutviklingsavtaler

Innledning Faggruppesamling, Fredrikstad, 2. September, Eva Næss Karlsen, Osloregionen

Orientering Bypakke Nedre Glomma 02.09.21

Oslopakke 3 Og Byvekstavtalen Sept 2021 Osloregionen

Buskerudbyen Byvekstavtale Til Faggruppesamling Osloregionen

Ringeriksregionen Byutviklingsmidler Til Mindre Byområder 

Presentasjon Mjøsbyen Osloregionen 020921 Hamar IFK

Moss Byutviklingsavtaler Mindre Byområder, 020921 Terje Pettersen

2. september, tema: Klima og Miljø

So Green Industry Fredrikstad

Camilla Brox Borg CO2

Charlotte Iversen Borg Havn

Guro Nereng Øraprosjektet Mm For Osloregionen