Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Klima og Miljø 3. november 2022

Startdato: 03.11.2022

Tid: 09:00–12:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Klima og Miljø som avholdes

Tid: torsdag 3. november, kl 09-12
Sted: Teams (lenke sendes i møteinnkalling i Outlook)

Invitasjon med saksliste.

Saksunderlag

Sak 2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 24. august 2022

Sak 4. RAPPORT FRA MILJØDIREKTORATET – GJENNOMFØRING AV HELHETLIG TILTAKSPLAN FOR OSLOFJORDEN

Presentasjon av rapport ved Jon Lasse Bratli, sekretariatsleder i Sekretariat for Oslofjordrådet/Miljødirektoratet

Sak 6. UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2023

Forslag til klimaskole januar 2023

Sak 7. ORIENTERING OM UTTALELSER TIL KLIMAUTVALGET 2050 OG NOU 2022:6 NETT I TIDE

Sak 8. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER