Hopp til innhold

Osloregionens klimaskole 2022

Osloregionens Klimaskole er en oppfølging av ordførererklæringen signert i 2019, med en ambisjon om å være Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima. Formålet med klimaskolen er å bidra til kompetanseutvikling, informasjon- og erfaringsdeling om konkrete klima- og miljøtiltak, med reduserte utslipp som resultat.

Klimaskole 16. juni: Kollektivtrafikk i omstilling

I møteserien “Osloregionens klimaskole” arrangerte  Osloregionen et webinar 16. juni, kl 0830-10 der tema var omstilling i kollektivtrafikken etter pandemien. Se opptak her.

Presentasjonene ligger her:

Presentasjon Asplan Viak

Presentasjon Ruter

Presentasjon Brakar

Presentasjon Innlandstrafikk

 Se program og mer info her.

Klimaskole 17. februar: Klimakrav i arealplaner

Klimakrav i arealplanlegging, eksempler til inspirasjon, v/Eirik Næss og Bente Elsrud Anfinnsen, Ringerike kommune

Erfaringer med klimakrav i byplanleggingen v/Benedikte Wiig Sørensen, Klimaetaten i Oslo kommune

Fremtidsutsikter og tilpasning av plan og bygningsloven v/Gro Sandkjær Hanssen (Oslo MET/NMBU/Klimautvalget 2050)