Hopp til innhold

Webinar 1. desember om Oslofjorden og naturregnskap som beslutningsstøtte

 

Kan FNs nye system for naturregnskap hjelpe Oslofjorden på rett kjøl?

Et naturregnskap bidrar til synliggjøring av verdier og kan gi beslutningsstøtte til helhetlig planlegging av Oslofjorden

Osloregionen IPR er medarrangør på webinar 1. desember som del av MAREA-prosjektet om miljøtilstanden i Oslofjorden og bruk av naturregnskap som beslutningsstøtte til planlegging på ulike forvaltningsnivå.

Tid: 1. desember, kl 12-15

Sted: Digitalt på Teams

Meld deg på her.

Program – MAREA Webinar

Om samarbeidsprosjektet MAREA: Prosjektet skal teste ut hvordan dette FN-systemet for naturregnskap kan gi beslutningsstøtte til ulike planleggingsnivåer i Oslofjordregionen. Gjennom samarbeid med bl.a. planleggere på kommune-, vannregion-, fylkes- og nasjonalt myndighetsnivå samt Oslofjordens Friluftsråd håper MAREA å kunne støtte arbeidet med gjennomføringen av Oslofjordplanen.

Foreløpig program

Del 1 Status for Oslofjordplanen

  • Introduksjon til FN-systemet for naturregnskap og MAREA-prosjektet
  • Erfaringer fra Finland

Del 2 Hvordan får vi bedre oversikt over økosystemene og deres
tjenester?

  • Dypdykk i metoder for kartlegging og verdisetting av friluftsliv