Hopp til innhold

Webinar 9. november: NTP 2025-2036 og Osloregionens oppfølging

 

Velkommen til webinar om NTP 2025-2036 og Osloregionens oppfølging. 

Tid: Onsdag 9. november, kl 09-11:30

Sted: Webinar via Teams

Meld deg på her.

Det vil blir gjort opptak av arrangementet.

Program:

Velkommen og innledning, v/Øyvind Såtvedt, direktør Osloregionen

NTP 2025-2036 – planlagt prosess og utredningsoppdrag, v/Therese Ustvedt, seniorrådgiver Statens Vegvesen/koordineringsgruppen for Nasjonal transportplan

Utviklingsarbeidet med samfunnsøkonomiske analyser som grunnlag for NTP, v/Oskar Kleven, prosjektleder Statens Vegvesen/NTP Transportanalyse- og samfunnsøkonomigruppen

TØIs vurderinger av hva bør vektlegges for neste NTP, med fokus på hovedstadsregionens utfordringer, v/Silvia Olsen, avdelingsleder Transportøkonomisk Institutt

Presentasjon av skisse til Osloregionens oppfølging og diskusjon, v/Eva Næss Karlsen, fagsjef Osloregionen

 

Formål med arrangementet

Webinaret er en oppstart av Osloregionens NTP-arbeid med formålet å gi informasjon om prosessen fra Samferdselsdepartementet med neste NTP og drøfte sentrale tema for Osloregionen.

Arrangementet vil være et viktig grunnlag for Osloregionens arbeid med NTP frem mot Stortingets behandling våren 2024.

Målgruppe:

Webinaret er åpent for alle interesserte. Hovedmålgruppen er Osloregionens medlemmer (administrativt og politisk).

Kontaktperson:

Eva Næss Karlsen, fagsjef Osloregionens sekretariat, tlf 900 63 086