Hopp til innhold

NTP 2025-2036 og Osloregionens oppfølging

Nasjonal transportplan er viktig for Osloregionens medlemmer. Samferdselsdepartementet ga i september 2022 transportetatene oppdrag som del av arbeidet med neste NTP. Osloregionen vil følge arbeidet tett frem til Stortingets behandling våren 2024.

Regjeringen besluttet i juni 2022 at neste NTP skal legges frem ett år tidligere enn ordinær rullering på fire år normalt skulle tilsi. Det innebærer at transportplanen legges frem våren 2024, med virkning for tolvårsperioden fra 2025 til 2036.

Her er Samferdselsdepartementets brev fra juni 2022 og oppdrag gitt 6. september til transportetatene.

Informasjon fra transportetatene: Her er nettside om utredninger m.m. om NTP 2025-2036 

Osloregionens oppfølging

Osloregionen IPR vil følge utredningsarbeidet tett og gi innspill til neste NTP. Vi starter opp arbeidet i november 2022.

NTP-webinar 9. november 2022

Her er opptak fra webinaret.

Presentasjoner:

 

NTP 2022-2033

Her er notat med evaluering av Osloregionens arbeid med NTP 2022-2033.

Osloregionens innspill til NTP 2022-2033 og andre uttalelser er tilgjengelig her.

 

Kontaktinformasjon:

Fagsjef Eva Næss Karlsen, 900 63 086

Direktør Øyvind Såtvedt, 926 62 986