Hopp til innhold
Bilde med tekst "Osloregionens oppfølging av arbeidet med NTP 2025-2036"

NTP 2025-2036 og Osloregionens oppfølging

Nasjonal transportplan er viktig for Osloregionens medlemmer. Osloregionen vil følge arbeidet tett frem til Stortingets behandling våren 2024.

Regjeringen besluttet i juni 2022 at neste NTP skal legges frem ett år tidligere enn ordinær rullering på fire år normalt skulle tilsi. Det innebærer at transportplanen legges frem våren 2024, med virkning for tolvårsperioden fra 2025 til 2036.

Informasjon om utredninger fra transportetatene: Her er nettside om utredninger m.m. om NTP 2025-2036 

 

Osloregionens oppfølging

Osloregionen IPR vil følge utredningsarbeidet tett og gi innspill til neste NTP.

Her er Osloregionens overordnete strategi for oppfølging av NTP 2025-2036 (vedtatt i styremøte 9. desember)

 

Kontaktinformasjon:

Fagsjef Eva Næss Karlsen, 900 63 086

Direktør Øyvind Såtvedt, 926 62 986