Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Politisk debatt og gode faglige innlegg på NTP-konferanse 4. mai 2023

Deltakerne i fullsatt sal på Næringslivets Hus fikk med seg frisk politisk debatt og gode faglige innlegg om neste nasjonale transportplan.

 

Osloregionen, Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Oslo og Akershus inviterte til konferanse 4. mai om NTP 2025-2036 med politiske diskusjoner og faglig påfyll. Her er programmet for konferansen. 

Nasjonal transportplan er det viktigste politiske dokumentet på samferdsel i Norge. NTP for perioden 2025-2036 skal til behandling i Stortinget våren 2024 og et omfattende utredningsarbeid er lagt ut på høring med frist 3. juli. Neste NTP vil rulleres ett år tidligere enn normalt. Bakgrunn for rulleringen er at dagens plan ikke er realistisk og det er et fokus på å ta vare på det vi har.

Konferansen ble åpnet med en innlegg fra statssekretær fra Samferdselsdepartementet Abel Cecilie Knibe Kroglund, deretter innlegg fra NHO Viken Oslo, Norsk Arbeidsmandsforbund/LO, Viken fylkeskommune. Vi inviterte til politisk debatt om utfordringer og behov på transportområdet, med stortingspolitikere og ordførere.

Del 2 handlet om transportvirksomhetenes forslag til prioriteringer og med kommentarer fra Miljøstiftelsen ZERO og SINTEF.

Del 3 tok for seg utvalgte tema som er spesielt relevant for transportsystem og -behov på Østlandet.

Presentasjoner fra konferansens del 2 og del 3 er tilgjengelig på forespørsel.

2.1. Jan Fredrik Lund, Statens Vegvesen

2.2. Benedicte Bruun Lie, Jernbanedirektoratet

2.3. Wenche Kirkeby/Jan Fredrik Lund, Statens Vegvesen

2.4. Morten Klokkersveen, Nye Veier

2.5. Sigrun Aasland, ZERO

2.6. Siri Hunnes Blakstad, SINTEF

3.1. Hans Petter Blokkum, Kongsberg Teknologipark

3.2. Jørgen Johansen, Larvik Kommune

3.3. Sven-Marius Utklev GjeruldsenBaneNor

3.4. Ann Kristin Torgersen, ACE Green

3.6. Jostein Haug, Bypakke Nedre Glomma

3.7. Marit Ulveseth, Oslo Kommune

3.8. Anne Johanne Enger, KS

3.9. Aud Riseng, Innlandet Fylkeskommune

Eva Næss Karlsen

Fagsjef

Areal og transport, klima og miljø

Tlf +47 900 63 086
Send meg en e-post