Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Framtidens NTP: På vei mot klimamål, konkurransekraft og mobilitet i byområdene

 

Nasjonal transportplan for 2025-2036 er under arbeid og kommer til behandling i Stortinget våren 2024.  NTP er noe av det viktigste vi jobber med i Osloregionen IPR. Det handler om effektive, klima- og miljøvennlige mobilitetsløsninger, enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.​

Osloregionen har over 40 % av befolkningen og 40 % av antall arbeidsplasser i landet. Østlandet står for 55 % av nasjonale klimagassutslipp i veitrafikken. Klimamålene må derfor være førende for neste NTP, hvis kommunene og Norge skal nå sine klimamål.

Hovedstadsregionen er et nav i det nasjonale transportsystemet. Det betyr at satsinger i regionen ikke bare er viktig for regionen, men også for det nasjonale systemet. ​Vi må prioritere å løse flaskehalser slik at vi ikke får propper i systemet som forplanter seg til hele landet. ​Dette var bakgrunn for Osloregionens NTP-seminar på Arendalsuka 2023.

Kan NTP bli en plan for å nå klimamål og bidra til økt konkurranseevne for næringslivet?

Onsdag 16. august inviterte Osloregionen til seminar på Arendalsuka om neste nasjonale transportplan (NTP), med fokus på hvordan nå klimamål, bidra til konkurransekraft og mobilitet i byområdene. En fullsatt sal fikk med seg innledning om hvordan Regjeringen jobber med neste NTP, ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (AP), før vi satte mobilitet i byområdene og viktighet av bypakkene på dagsorden.

Her var det innlegg fra Einar Wilhelmsen (MDG) finansbyråd fra Oslo og byråd for klima, miljø og byutvikling i Bergen Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) før samtale med statsråden. Jernbane og spesielt strekningen Oslo-Bergen der behov for realisering av Ringeriksbanen også var tema i diskusjonen.

 

 

Deretter fulgte utfordringer fra Vegard Einan, NHO Viken Oslo, Bjørn Kjærand Haugland, Skift Norge og Bjørne Grimsrud, TØI til politikerne på tema næringslivets behov, konkurransekraft og klimamål som ramme for neste NTP.

               

Seminaret ble avsluttet med debatt der stortingsrepresentant Trond Helleland (H), fylkesrådsleder Viken Siv Henriette Jacobsen (AP) og ordfører i Indre Østfold kommune Saxe Frøshaug (SP) og samferdselsminister diskuterte prioriteringer i neste NTP, blant annet tema som jernbanesatsing, fylkesveier og behov for vedlikehold.

Les Osloregionens høringsinnspill her, og følg arbeidet vårt opp mot NTP her