Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Gøteborg-delegasjon på besøk om byutvikling og innovasjonskraft

Den 14.-15. juni var Osloregionen vertskap for en delegasjon fra Gøteborg-regionen på 10 personer. Det ble mange gode diskusjoner og erfaringsutveksling, som danner godt grunnlag for videre samarbeid.

 

Den 14.-15. juni var Osloregionen vertskap for en delegasjon fra Gøteborg-regionen på 10 personer. Dette var næringslivssjefer fra nabokommuner til Gøteborg og representanter fra sekretariatet i Business Region Gøteborg. Dag 1 fikk delegasjonen presentasjoner fra ulike virksomheter i Oslo kommune og Ruter. Dag 2 var det møte/miniworkshop med næringssjefer i Osloregionen.

Programmet for besøket er todelt: Den 14. juni var tema byutvikling i Oslo, med byvandring, der følgende tema ble dekket: byutvikling, bilfritt byliv, bylogistikk og næringstransport, ladeinfrastruktur og autonom transport.

Byvandringen om bilfritt byliv startet på Fritjof Nansens plass og gikk innom flere pilotområder i sentrum.I 2017 ble det etablert 6 pilotområder i sentrum, der gateparkeringsplasser er omdisponert til soner med møblering, beplantning , sykkelparkering og kunst. Vandringen ble avsluttet på Grønland før delegasjonen gikk videre til Bjørvika, der bading på Operastranda og besøk på Munch fristet.

Den 15. juni var tema: «Hvordan styrke innovasjonskraften» med presentasjoner fra Oslo kommune, Kongsberg kommune og Lillestrøm kommune. Deretter presenterte Härryda kommun og Business Region Gøteborg sitt næringslivsarbeid og Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035 og forankringsarbeidet med denne. I møtet 15. juni deltok også næringslivssjefer og andre innen næringsutvikling fra Osloregionen.

Det ble mange gode diskusjoner og erfaringsutveksling, som danner godt grunnlag for videre samarbeid.

Her er programmet for 14.-15. juni. 

Det var mange gode innledere. Her er presentasjonene:

14. juni om byutvikling, bilfritt byliv, bylogistikk og næringstransport, ladeinfrastruktur og autonom transport.

Innledning om Osloregionen, v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen IPR

Introduksjon til byutvikling i Oslov/ Peter Austin, Byrådsavdeling for byutvikling

Oslo kommunes arbeid med bylogistikkv/Jonas Johannesen Håland, Bymiljøetaten

Ladeinfrastruktur næringstransport v/ Margrethe Lunder, Klimaetaten

Selvkjørende kjøretøy og ladeinfrastruktur buss v/ Vibeke Harlem og Anders Steen-Nilsen, Ruter

Orientering om Bilfritt Byliv v/ Vigdis Hobøl, Bymiljøetaten

15. juni om innovasjonskraft og Gøteborgregionens næringslivsstrategi

Oslo kommune næringsvirkemidler, v/Øyvind Såtvedt, Oslo kommune

Næringsutvikling i Kongsberg kommune, v/Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune

Hvordan styrke innovasjonskraften i Lillestrøm kommune, v/Maria Hoff, Lillestrøm kommune

Næringslivet i Härryda kommune, v/Fredrik Olsson, Härryda kommun

Næringsstrategisk arbeid Gøteborgregionen v/Pia Areblad, Business Region Gøteborg