Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Vellykket oppstart av energistasjonsprosjekt med mål å kutte utslipp fra lastebiler

Høsten 2022 starter Osloregionen og Østlandssamarbeidet opp et felles prosjekt for å bidra til raskere etablering av energistasjoner på Østlandet. Prosjektet, som er støttet av Klimasats, skal bidra til å få ned klimagassutslippene fra tyngre kjøretøy. Den 28. september var 80 personer samlet til kick-off i Oslo.

 

Mangel på infrastruktur til lastebiler en utfordring

Om lag 1/3 av utslippene i veitrafikken på Østlandet kommer fra tungtransporten. Samtidig nøler transportbransjen med å investere i utslippsfrie lastebiler og busser da lade- og fylleinfrastruktur ikke er bygd ut.

Manglende areal og lang saksbehandlingstid er påpekt som noen av de viktigste barrierene for utbygging av infrastruktur for nullutslippsteknologier. Fylkeskommunene og kommunene på Østlandet erkjenner at de har en viktig rolle i omstillingen. Prosjektsamarbeidet, som nå starter opp, skal bidra til raskere utbygging av energistasjoner i landsdelen.

Prosjektet hadde oppstarts-konferanse 28. september  med innledninger fra politikere, før statlige aktører, nettselskap, transportnæring og andre ga innspill på hvordan få en rask omstilling til grønn næringstransport. Konferansen ble avsluttet med verksted der deltagerne ga innspill til prosjektet videre. Se program for kick-off her.

Kommuner og fylkeskommuner tar ansvar

Konferansen startet med politiske innledninger fra Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet og Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad.

– Dette er et konkret og viktig prosjekt som svarer på utfordringene vi står ovenfor, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune og leder i Osloregionen. – Kommuner og fylkeskommuner har viktige roller for å få ned utslippene fra transportbransjen.

Siri Martinsen, ordfører Fredrikstad

– Med den store andelen godstransport som er på Østlandet vil utslippskutt i vår landsdel også ha stor betydning for de nasjonale utslippstallene, sier Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet og leder av Østlandssamarbeidet. – Det er også viktig at vi ser på multimodale løsninger, der det også planlegges for lade- og fylleinfrastruktur for nullutslippsteknologier ved eksisterende logistikkterminaler og ved havnene langs kysten.

– Fredrikstad har satt seg ambisiøse klimamål, der alle større kjøretøy skal benytte fossilfritt i 2030, sier Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad. – Det vil kreve betydelig infrastruktur i årene som kommer, så denne type samarbeidsprosjekter er viktig for oss, avslutter hun.

Verdifulle innspill på hvordan få en rask omstilling til grønn næringstransport?

På åpningskonferansen ble det gitt gode innspill fra en stor bredde av aktører til prosjektet på spørsmålet hvordan få en rask omstilling og hva kommunene og fylkeskommunenes bør gjøre. Dette var Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Elvia, Grønt Landtransportprogram, ASKO, Volvo, Circle K, Trondheim kommune og Klimaetaten i Oslo kommune.

Kunnskapsbasert tilnærming og samarbeid er avgjørende

Fylkeskommunene og kommunene vil ta en enda mer aktiv rolle for å få etablert grønne energistasjoner langs de viktigste transportkorridorene i landsdelen. I dette arbeidet vil det være viktig med en kunnskapsbasert tilnærming, der man får identifisert tomtealternativer og aktuell lokalisering av energistasjonene. På den måten unngår man unødvendig nedbygging og båndlegging av arealer. Prosjektet vil samarbeide tett med Grønt Landtransportprogram og Statens Vegvesen for å koordinere den viktige jobben som skal gjøres.

Prosjektet skal også bidra til kompetanseutvikling i fylkeskommuner og kommuner. Det skal blant annet utvikles en veileder for kommuner og andre aktører som verktøy for etablering av infrastruktur til lade- og fyllestasjoner. Dette vil bidra til effektivisering av saksbehandling i plan- og byggesaker for etablering av infrastruktur.

Gleder oss til å komme i gang!

Et prosjektteam fra prosjekteierne Osloregionen og Østlandssamarbeidet skal  gjennomføre prosjektet som ledes av prosjektlederne Eva Næss Karlsen fra Osloregionen og Jan Carsten Gjerløw fra Østlandssamarbeidet. En koordineringsgruppe med representanter fra kommuner og fylkeskommuner vil være viktig for god forankring. Videre vil prosjektet samarbeide med andre aktører, prosjekter og initiativ.

Prosjektlederne er enige om at de nå ser fram mot å gjennomføre et viktig prosjekt og innspill til prosjektet er hjertelig velkommen.

Mer informasjon:

Her er presentasjoner fra kick-off 28. september. 

Bilder fra arrangementet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Prosjektet skal utvikle egen prosjektside om prosjektgjennomføring og resultater. Se foreløpig mer info her.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Osloregionen: Eva Næss Karlsen, tlf.: 900 63 086, e-post: eva.nass.karlsen@osloregionen.no

Prosjektleder Østlandssamarbeidet: Jan Carsten Gjerløw, tlf.: 913 74 095, e-post: jan@eviggronn.no

Alle foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet / Osloregionen.