Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Kick-off 28. september – Prosjekt Energistasjoner for grønn næringstransport

Startdato: 28.09.2022

Tid: 10:00–15:30

 

28. september inviterer  Østlandssamarbeidet og Osloregionen til kick-off for prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport». Arrangementet innledes med perspektiver på hvordan nå klimamål i transportsektoren, før vi starter prosjektarbeidet med workshop om hvordan identifisere og sikre arealer og hvordan effektivisere saksbehandling for etablering av grønne energistasjoner.

Tid: 28. september kl. 10.00 – 15.30

Registrering og morgenservering fra kl. 09.00

Sted: Clarion Hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, 0191, Oslo

Påmelding: Meld deg på her, innen 23. september. Gratis deltakelse.

 

Program

Del 1: Politisk innledning om hvorfor grønn næringstransport er viktig for å nå klimamålene

 • Åpningsinnlegg v/Raymond Johansen, byrådsleder Oslo kommune
 • Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune
 • Ordfører Siri Martinsen, Fredrikstad kommune

Del 2: Hvordan få en rask omstilling til grønn næringstransport?

 • Christine Maas, Miljødirektoratet,
 • Stein Brembu, Statens Vegvesen
 • Trond Skjellerud, Elvia
 • Ingelin Noresjø, Grønt Landtransportprogram
 • Marius Råstad, ASKO
 • Lasse Sætre, Volvo
 • Åse Bomann-Larsen, Circle K
 • Silke van Dyken, Trondheim kommune
 • Margrethe Lunder, Klimaetaten, Oslo kommune

Del 3: Nå starter vi!

v/prosjektledere Eva Næss Karlsen (Osloregionen) og Jan Carsten Gjerløw (Østlandssamarbeidet)

 • Introduksjon til prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport
 • Workshops om Hvordan identifisere og sikre arealer for grønne energistasjoner og Hvordan effektivisere saksbehandling for etablering av grønne energistasjoner?

 Del 4: Oppsummering og veien videre

 

Målgruppe for arrangementet:

Politikere og administrative ledere og saksbehandlere i kommuner og fylkeskommuner, statlige virksomheter, energistasjonsaktører, transportaktører, bransjeforeninger og andre aktører som arbeider med omstilling til grønn næringstransport.

Bakgrunn:

Høsten 2022 starter Østlandssamarbeidet og Osloregionen opp et felles prosjekt for å bidra til raskere etablering av energistasjoner for grønn næringstransport på Østlandet. Innen 2030 skal klimagassutslippene fra transport være halvert. 34 % av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall). Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp. Prosjektet støttes av Klimasats.

Les mer her.

 

Om arrangørene:

Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. Se mer informasjon på www.osloregionen.no

Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Se mer informasjon på www.ostsam.no

Begge organisasjonene er organisert som interkommunalt politisk råd og arbeider for at Østlandet og hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Kontaktpersoner: