Hopp til innhold

Prosjekt – Energistasjoner for grønn næringstransport

Høsten 2022 starter Osloregionen og Østlandssamarbeidet opp et fellesprosjekt om koordinering og planlegging av lokasjoner for energistasjoner på Østlandet, prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport.

34 % av utslipp i veitrafikken på Østlandet kommer fra tunge kjøretøy (2020-tall). Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp.

Prosjektet støttes med tilskudd fra Klimasats-ordningen (innvilget juni 2022). Her er Osloregionens prosjektbeskrivelse sendt Klimasats(PDF). Detaljert gjennomføringsplan er under utarbeiding. Prosjektet vil samarbeide tett med Grønt Landtransportprogram og Statens Vegvesen. 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder Osloregionen: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086

Prosjektleder Østlandssamarbeidet: Lotta Möllerfalk, tlf 453 92 684,

Befaring 22. november til logistikkhuber

Den 22. november arrangerte Osloregionen og Østlandssamarbeidet befaring til logistikk-huber for å belyse ulike problemstillinger for etablering av energistasjoner for nullutslipp og biogass for et større antall lastebiler. Les oppsummering her.

Her er rapport fra befaring (PDF). 

 

Vellykket Kick-off 28. september

Den 28. september var 80 personer samlet til  kick off i Oslo, arrangert av Osloregionen og Østlandssamarbeidet.

Innledere var byrådsleder Raymond Johansen, fylkesordfører Even Aleksander Hagen, ordfører Fredrikstad Siri Martinsen, Christine Maas, Miljødirektoratet, Stein Brembu, Statens Vegvesen, Trond Skjellerud, Elvia, Ingelin Noresjø, Grønt Landtransportprogram, Marius Råstad, ASKO, Lasse Sætre, Volvo, Åse Bomann-Larsen, Circle K, Silke van Dyken, Trondheim kommune og Margrethe Lunder, Klimaetaten, Oslo kommune.

Her er presentasjoner fra kick-off 28. september (PDF)

Her er oppsummering fra gruppearbeid på kick-off (PDF)

Her er noen av bildene fra kick-off: 

           

      

    

Flere bilder fra arrangementet til fri bruk mot kreditering finner du her.

Alle foto: Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet / Osloregionen.

Presentasjoner fra webinar 10. februar – Samarbeid Grønt Landtransportprogram – Osloregionen:

Som en innledning til prosjektet arrangerte vi i samarbeid med Grønt Landtransportprogram et webinar 10. februar om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til fremdrift i omlegging til utslippsfri tungtransport.

Innledning om Osloregionen v/Øyvind Såtvedt (PDF)

Grønt Landtransportprogram v/Christoffer Sahl (PDF)

Storskala pilot batterielektriske tungbiler Østlandet, v/Erling Sæther (PDF)

Pilotby for utslippsfri transport v/Petter Christiansen, Klimaetaten (PDF)