Hopp til innhold

Prosjekt – Energistasjoner for grønn næringstransport

Høsten 2022 starter Osloregionen og Østlandssamarbeidet opp et fellesprosjekt om koordinering og planlegging av lokasjoner for energistasjoner på Østlandet, prosjektet Energistasjoner for grønn næringstransport.

Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass er en barriere for omstillingen til grønn næringstransport. Som planmyndighet og samfunnsutviklere har kommuner og fylkeskommuner sentrale roller for omlegging til nullutslipp.

Prosjektet støttes med tilskudd fra Klimasats-ordningen (innvilget juni 2022). Her er Osloregionens prosjektbeskrivelse sendt Klimasats(PDF). Detaljert gjennomføringsplan er under utarbeiding. Prosjektet vil samarbeide tett med Grønt Landtransportprogram og Statens Vegvesen. 

Prosjektet har egen nettside www.energistasjoner.org

Den 15. februar 2023 lanserte vi en egen nettside. Her vil du finne informasjon om aktiviteter og resultatet i prosjektet.

Kontaktpersoner:

Osloregionen: Prosjektleder Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086.
Karoline Holmstrøm Ulateig

Østlandssamarbeidet: Prosjektleder Lotta Möllerfalk, tlf 453 92 684.

På denne siden finner du de viktigste oppdateringene til prosjektet.

 

Energikonferanse : Omstilling til grønn næringstransport – hvor står vi og hvordan går vi videre? 3. november 2023

Konferansen om grønn næringstransport satte fokus på viktige initiativer og utfordringer knyttet til omstilling til grønn næringstransport og ga også en status for prosjektet. Konferansen samlet nøkkelpersoner, eksperter og beslutningstakere fra ulike aktører på Østlandet for å diskutere veien frem mot klimamålene og energiomstillingen i transportbransjen. Innlederne inkluderte representanter fra Miljødirektoratet, Lede, NHO – GLP, Enova.
Les mer på prosjektets nettside her

Vellykket Kick-off 28. september 2022

Den 28. september var 80 personer samlet til  kick off i Oslo, arrangert av Osloregionen og Østlandssamarbeidet.

Innledere var byrådsleder Raymond Johansen, fylkesordfører Even Aleksander Hagen, ordfører Fredrikstad Siri Martinsen, Christine Maas, Miljødirektoratet, Stein Brembu, Statens Vegvesen, Trond Skjellerud, Elvia, Ingelin Noresjø, Grønt Landtransportprogram, Marius Råstad, ASKO, Lasse Sætre, Volvo, Åse Bomann-Larsen, Circle K, Silke van Dyken, Trondheim kommune og Margrethe Lunder, Klimaetaten, Oslo kommune.

Her er presentasjoner fra kick-off 28. september (PDF)

Her er oppsummering fra gruppearbeid på kick-off (PDF)         

Flere bilder fra arrangementet til fri bruk mot kreditering finner du her. Kristian Singh-Nergård © Østlandssamarbeidet

Presentasjoner fra webinar 10. februar – Samarbeid Grønt Landtransportprogram – Osloregionen:

Som en innledning til prosjektet arrangerte vi i samarbeid med Grønt Landtransportprogram et webinar 10. februar om hvordan kommuner og fylkeskommuner kan bidra til fremdrift i omlegging til utslippsfri tungtransport.

Innledning om Osloregionen v/Øyvind Såtvedt (PDF)

Grønt Landtransportprogram v/Christoffer Sahl (PDF)

Storskala pilot batterielektriske tungbiler Østlandet, v/Erling Sæther (PDF)

Pilotby for utslippsfri transport v/Petter Christiansen, Klimaetaten (PDF)