Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Felles faggruppesamling 24. august 2022 i Kongsvinger

24. og 25. august var sekretariatet og medlemmer i Osloregionens administrative grupper samlet på Kongsvinger. Til sammen var det mer enn 50 deltagere med fra medlemskommunene.

I løpet av de to dagene var det foredrag og gruppearbeid om Klimautvalgets midtveisrapport, det ble avholdt møter i Osloregionens faggrupper,og det var befaringer og bedriftsbesøk. I tillegg var det byvandring i Øvrebyen og på Kongsvinger festning, og vi ble underholdt med en historisk middag i kommandantboligen.

Stor takk til Kongsvingerregionen, som var vertskap for samlingen!

Presentasjoner

24. september

Felles sesjon
Faggruppe for Næringssamarbeid
Faggruppe for Klima og Miljø & Areal og Transport 

25. september

Felles presentasjoner om morgenen
Bedriftsbesøk hos Arbaflame
Historisk omvisning i Øvrebyen og Festningen i Kongsvinger
Bedriftsbesøk hos Vestre – The Plus
Presentasjon av Vegard Herlyng fra Høyskolesenteret
Felles faggruppemøte i Klima og Miljø og Areal og Transport
Historisk omvinsning av «Kommandant Werenskiold»