Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Felles faggruppesamling 2023 til Ringeriksregionen

Onsdag 30. august til torsdag 31. august var rundt 60 deltagere fra Osloregionens administrative grupper på samling på Hønefoss og i Ringeriksregionen, der formålet var studiebesøk og diskusjon om regionalt samarbeid. Vi fikk også sett de enorme vannmengdene som fosser og flommer i Hønefossen og videre nedover. Presentasjoner fra samlingen er tilgjengelig nederst på siden.

Les program her.

Dag 1 – 30. august

Dag 1 ble innledet med spennende og inspirerende besøk til industrien. Vi startet på Treklyngen, der vi fikk presentert den imponerende industriutviklingen som skjer der fra Treklyngen, Vow Green Metals, Ringerikskraft og Luna.

 

 

Programmet fortsatte dag 1 med lunsj og seminar på Gledeshuset i Hønefoss sentrum, med innledninger fra ulike aktører i Ringeriksregionen, før en sesjon med presentasjoner og diskusjoner om Osloregionens strategiske føringer.

       

Dag 2 – 31. august

Dag 2 av samlingen ble innledet med  erfaringer fra beredskapsarbeid og krisehåndtering som følge av ekstremværet Hans, med innlegg fra assisterende kommunedirektør i Ringerike kommune Heming Rudrud Herdlevær og ordfører Modum kommune Sunni Grøndahl Aamodt. Deretter fulgte faggruppemøter på Klækken hotell.

 

Siste del av dag 2 var delt inn i 3 valgfrie «spor»

Spor 1 handlet om miljø- og klimaledelse, der vil fikk se og høre om hvordan Ringerike kommune jobber med klima- og miljøledelse i sine virksomheter, med besøk til Ringerikskjøkken og nye Hov ungdomsskole. Vi fikk også høre om Hamars klima- og miljøledelse.

 

 

Spor 2 handlet om industriutvikling, der turen gitt til Eggemoen Aviation & Technology Park.

 

 

 

 

På Spor 3 var tema Regionsenteret Hønefoss og byutvikling, med presentasjon av Byplanen, By-lab og Hønefoss by AS.

Det ble også tid kultur og historiske opplevelser, med flott tur og god guiding ved Kistefos-museet.

Tusen takk til arrangører, alle deltagere og bidragsytere. Det er en herlig inspirasjon å møte kollegaer og dyktige folk som bidrar det regionale samarbeidet om byutvikling, arealplanlegging, næringsutvikling, klima og miljø.

Presentasjoner

Treklyngen Generell info og flom August 2023

VOW Green Metals

20230 08 30 Ringeriksregionen med kraft til å vokse

20230830 Osloregionens samlepresentasjon, inkl innledninger til strategidiskusjon

20230830 Storbyområder i Europa, Peter Austin, Oslo kommune

230830 Salvesvold, Det regionale utfordringsbildet sett fra et nasjonalt perspektiv

Dag 2 – Ringerike kommune – Efaringer etter ekstremværet Hans

Dag 2, Spor 1 230831 Klima og miljøledelse i praksis Ringerike kommune

Dag 2, Spor 1 Klimaledelse i praksis Hamar 31.08.23

Dag 2, Spor 3 Presentasjon Regionsenteret Hønefoss

 

 

Foto: Erik Unaas og Osloregionens sekretariat