Hopp til innhold
blå bakgrunn med Osloregionen logo

Faggruppe for Klima og Miljø 19. mai 2022

Startdato: 19.05.2022

Tid: 09:00–12:00

 

Velkommen til møte i Osloregionens faggruppe for Klima og Miljø som avholdes

Tid: torsdag 19. mai, kl 09-12
Sted: Teams (lenke sendes i møteinnkalling i Outlook)

Invitasjon med saksliste.

 

NB! Kl 11:00- ca 11:45: IPCCs SJETTE HOVEDRAPPORT, DELRAPPORT 3

PRESENTASJON AV NASJONAL KLIMAPOLITIKK OG BETYDNINGEN AV KOMMUNALE TILTAK, v/Elin Lerum Boasson, forsker CICERO. Elin har vært hovedforfatter for kapittelet i IPCC-rapporten om nasjonal klimapolitikk/klimapolitikk.

 

Saksliste for møtet kl 09-11:

Saksunderlag legges ut ca 1 uke før møtet.

1.GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2.GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 10. mars 2022

3. KLIMASTATUS 2022 OG DE GODE HISTORIENE presenteres i møtet.

4. BEST-KONFERANSEN 2. JUNI OG ORDFØRERERKLÆRING
Merk at vi ber om forslag til eksempler på klimasaker som kan brukes til medieinnsalg i forbindelse med signering av ordførererklæring om klima og miljø den 2. juni

5. ORIENTERING OM PROSJEKT ENERGISTASJONER FOR GRØNN NÆRINGSTRANSPORT
Osloregionens presentasjon i workshop 4. mai i Grønt Landtransportprogram

6. ORIENTERING OM PROSJEKTET OPPDRAG OSLOFJORDEN

Prosjektbeskrivelse behandlet i styremøte 8. april
Arendalsuka 2022 – saksfremlegg til styremøte 8. april 

7. INNSPILL TIL KLIMAUTVALGET 2050 – PLANLAGT PROSESS

8. KLIMASKOLE JUNI OG HØSTEN 2022, presenteres i møtet

9. FAGGRUPPESAMLING 24.-25. AUGUST – SKISSE TIL PROGRAM, presenteres i møtet

10. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER
– orientering om innspill til Miljødirektoratet v/Bente
– orientering om tilleggsavtale Oslopakke 3 v/Gisle

11. EVENTUELT

 

Kontaktpersoner for møtet:

Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086

Merete Agerbak-Jensen, tlf 918 39 596