Hopp til innhold

Hvordan møte klima- og naturkrisen i Osloregionen?

Vi samler kommuner, politikere, organisasjoner og næringslivet til en diskusjon om hvordan ulike aktører i Osloregionen kan jobbe sammen for å møte klima- og naturkrisen

Invitasjon til BEST - Oslofjorden bakgrunnsbilde

  • Tid: 2. juni, kl 12.30-16.00 (lunsj 11.30)
  • Sted: Oslo rådhus, Bankettsalen
  • Målgruppe: politikere og administrasjon i medlemskommunene, samarbeidende organisasjoner, næringsliv, politikere på nasjonalt nivå og medier.

Meld deg på BEST-konferansen her


Tema for årets konferanse er hvordan møte klima- og naturkrisen i Osloregionen.


Klimaendringene er her

Er kommunene i Osloregionen forberedt? Her vil vi beskrive utfordringene og konsekvenser av klimaendringene før vi får eksempler på hva gjøres i regionen på klimatilpasning.

Helsetilstanden i Oslofjorden

Oslofjorden er et eksempel på naturkrise i vår region og der økosystemet er nær kollaps. Utfordringen forsterkes av klimaendringene. Det må vi gjøre noe med! Hva er status og hvordan jobber vi sammen for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv å bedre helsetilstanden?

Grønne industrieventyr

Osloregionens næringsliv, forskning og akademia har høy kompetanse og bør være godt posisjonert for grønn næringsutvikling. Her får vi presentert gode eksempler og svar på hvordan lykkes i den globale konkurransen.


Representantskapsmøte med signering av ny Ordførererklæring

Tid: 2. juni 2022, kl 16.00 – 17.15
Sted: Oslo Rådhus

Påfølgende BEST-konferansen inviterer vi ordførerne i Osloregionen medlemskommuner til å delta på Representantskapsmøtet og delta på signeringen av ny og oppdatert Ordførererklæring om Klima og Miljø.

Sakspapirer og mer informasjon blir lagt ut på nettsiden listet over.

Påmelding

Ønsker du å delta på BEST-konferansen og/eller representantskapsmøtet?

Påmelding: Meld deg på BEST-konferansen og/eller representantskapsmøtet. 

Det er to kategorier for påmelding: 

  • Deltagelse på BEST-konferansen (inkludert lunsj)
    • Her kan du også legge til om du ønsker å delta på Osloregionen IPRs representantskapsmøte (for medlemmer)
  • Deltagelse bare på representantskapsmøtet
    • Representantskapsmøtet vil starte kl 16.00