Hopp til innhold

Ny ordførererklæring om klima og miljø

I 2019 undertegnet 54 ordførere Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima.

Bakgrunnen var Oslos status som europeisk miljøhovedstad samme år, og et ønske fra ordførere i regionen om å vise ambisjoner på dette feltet for en samlet region. Erklæringen har en uttalt målsetning om at Osloregionen skal være «Europas ledende hovedstadsregion innen miljø og klima». Gjennom 2021 og i starten av 2022 har det vært arbeidet i Osloregionens administrative og politiske organer med en ny og forsterket ordførererklæring.

Ny og forsterket ordførererklæring 2022

Styret anbefaler at alle ordførere i medlemskommunene slutter seg til innholdet og signerer erklæringen. Dette vil skje i forbindelse med Representantskapets møte i Oslo rådhus torsdag 2. juni 2022.

Den 11. februar 2022 fattet Osloregionens styre følgende vedtak:

Utkast til Ordførererklæring 2.0 for klima og miljø, med de endringer som fremkom i møtet, legges til grunn for behandling i medlemskommunene i forkant av signering på Representantskapsmøtet i juni.

Mobilisering til signering våren 2022 – hoveddokumenter

I perioden mars-juni arbeider Osloregionen IPR med å mobilisere regionens 64 ordførere og medlemskommuner til å slutte seg til den reviderte ordførererklæringen. Nedenfor er dokumenter om ordførererklæringen:

Sekretariatet ber om tilbakemelding på tilslutning innen torsdag 12. mai, enten i form av et politisk vedtak eller en bekreftelse fra ordføreren på at man vil signere, sendes til direktør Øyvind Såtvedt.

2. juni – BEST-konferansen 2022 – Kode rød for klima og miljø

Den 2. juni kl 1230-1600 arrangeres BEST-konferansen, som er Osloregionens utviklingskonferanse. Årets tema er tett koblet til  innholdet i erklæringen og vi stiller spørsmålet: Hvordan møte klima- og naturkrisen i Osloregionen? 

Påfølgende BEST-konferansen inviteres ordførerne i Osloregionens medlemskommuner til å delta på Representantskapsmøtet og signeringen av Ordførererklæring om klima og miljø.

 

Kontaktpersoner om ordførererklæringen: 

Merete Agerbak-Jensen, tlf  918 39 596

Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086